Sommartider och sommarläsning


Under sommaren har Folkrörelsearkivet i Västerbotten begränsade öppettider.

Arkivet i Umeå stänger för semester från den 29/6 till den 3/8.
I Skellefteå håller vi stängt från den 13/7 till den 17/8.


Under sommarstängningen rekommenderar vi ett besök på nättidskriften Västerbotten förr & nu, där det kommer att publiceras nya artiklar med jämna mellanrum hela sommaren! Du har väl inte missat att flera av artiklarna är skrivna utifrån Folkrörelsearkivets samlingar? Tidskriften finns här: https://nattidskriftenvasterbotten.se/.

Håll gärna utkik på Instagram också, där projektet Demokratiska arkivet finns under namnet demokratiska.arkivet samt på Facebook där ni kan följa projektets gång, även under sommaren.


Som tidigare meddelats har Folkrörelsearkivet i Västerbotten infört restriktioner med anledning av Covid-19, mer om det finns att läsa här: Information angående coronaviruset


Cuno Bernhardsson prisas!

Skytteanska samfundets kulturpris till John Söderströms minne har i år tilldelats arkivarie Cuno Bernhardsson, Folkrörelsearkivets mångårige medarbetare! Ett stort grattis till ett mycket välförtjänt pris, vi kan bara instämma i motiveringen som lyder:

”Med entusiasm och djupa kunskaper har han vid Folkrörelsearkivet i Västerbottens län och Forskningsarkivet, Umeå universitet, hjälpt många forskare och lokalhistoriskt intresserade. Han är en uppskattad släktforskarkursledare, en hängiven handledare för blivande arkivarier och en roande spridare av bildning genom sina seminarier och föreläsningar. Bernhardsson har förvärvat betydelsefulla personarkiv, som för Umeås första kvinnliga gymnasielärare Maja Beskow, landshövdingen Gustav Rosén samt författarna Torgny Lindgren, Folke Isaksson, Carl-Göran Ekerwald, Loka Enmark, Nicke Sjödin och Siv Cedering. Bernhardssons insatser har bidragit till djupare kunskaper om norrländsk kulturhistoria och de insamlade arkiven är ovärderliga för fortsatt kunskapsutveckling.”

Cuno Bernhardsson tar emot ett arkiv till Folkrörelsearkivet i Västerbotten, ca 1980-tal.

Information angående coronaviruset

Arkivets verksamhet påverkas och anpassas med anledning av covid-19. Arkiven i Skellefteå och Umeå håller därför stängt för besök från och med tisdag 7/4, och åtminstone fram till 18/8.

Vi tar fortfarande emot förfrågningar per telefon och e-post!

Arkiven kan även ta emot leveranser under denna period, men endast efter tidsbokning.

Kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Kontakt” längst upp till höger på hemsidan.

Kom bara med en leverans till arkivet om du:

  1. Känner dig fullt frisk
  2. Inte har varit ute och rest under de senaste 14 dagarna
  3. Inte tillhör en riskgrupp

Personalen kan också blir sjuk vilket innebär att vi måste stänga arkivet helt med kort varsel.

Har du frågor? Kontakta Anna Sténs, e-post: anna.stens@folkrorelsearkivet.se; Tel: 090-71 30 31.

Sidan uppdaterad: 2020-06-23

Uppdatering: om Årsmöte 21/3

På grund av rådande omständigheter med Corona-virus, kommer Folkrörelsearkivets årsmöte att hållas via Skype. Det blir alltså inget fysiskt möte.

Tid för årsmötet: Lördag den 21/3 klockan 14.00.

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga för nedladdning via denna länk: https://drive.google.com/drive/folders/1eyJ1LMYQA-4dEsftJvuGuGfFQgetuxg2?usp=sharing

Kontakta Anna Sténs (arkivchef) för vidare information: anna.stens@folkrorelsearkivet.se
Tfn. arbete: 090-71 30 31 Mobil: 070-67 110 52

 

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas medlemsorganisationerna i Västerbotten till årsmöte lördagen den 21 mars 2020.
(Kallelsen skickas även ut till medlemsorganisationerna per post/e-post).

Tid: 13.00
Plats: Forskarrum Nordanå, Skellefteå

Program:
11.00 Guidad tur ”bakom kulisserna” i Folkrörelsearkivets arkiv i Skellefteå. Obs! Särskild föranmälan krävs till elisabeth.wiklund@folkrorelsearkivet.se senast den 10 mars.
——
13.00 Kaffe med smörgås
13.30 Föredrag: Gå till historien med arkivet – Guldkorn ur arkivets 50-åriga historia
ca. 14.00 Årsmötesförhandlingar

Motioner
Föreningens stadgar anger att ”Förslag om viss frågas behandling på representantskapets sammanträde skall skriftligen inges till styrelsen senast 14 dagar före sammanträdet”. Motioner till årsmötet skall därför vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast fredag den 6 mars 2020.

Nomineringar
Förslag till nomineringar (bifogas med utskicket till medlemsföreningarna) skall vara valberedningen tillhanda senast fredag den 6 mars 2020.

Ombud
Enligt stadgarna representeras ansluten organisation med 1 ombud vid Folkrörelsearkivets årsmöte. Ombudsfullmakt (bifogas med utskicket till medlemsföreningarna) skall vara Folkrörelsearkivet till handa senast fredag den 6 mars 2020.

Årsmöteshandlingar skickas ut till de anmälda ombuden i god tid före årsmötet.

Umeå 2020-02-20

Lina Vänglund          Anna Sténs
Ordförande                Arkivchef

 

Stort tack!

2019 fyllde Folkrörelsearkivet 50 år, och det passade vi på att fira under hösten med flera olika evenemang i både Skellefteå och Umeå. För den som vill läsa några exempel på vad som hänt under dessa första 50 år finns nu en kort historik under fliken ”om oss” (klicka här för att komma dit). Är du nyfiken på programmet för firandet kan du ta en titt på kalendariet som ligger kvar ett tag till, du hittar det här: Kalendarium ht-2019

Tårtgeneralerna Signe Åström och Signe Karlsson inför firandet i Skellefteå
Signe Åström och Signe Karlsson, inväntar fikasugna besökare vid jubileumsfirandet i Skellefteå.

Karin Holmgren och publik, jubileumsfirande i Umeå

 

 

 

 

 

 

Panelsamtal, jubileumsfirande Umeå.

 

 

 

 

 

Tack alla som besökt oss i Umeå och Skellefteå, forskat och deltagit i våra arrangemang, och välkomna att besöka oss under 2020!

Julöppet med Cuno

I år kan vi, tack vare vår seniore arkivarie Cuno Bernhardsson, hålla extra öppet i Umeå måndag den 23:e december, samt under mellandagarna! Välkommen förbi Folkrörelsearkivet i Västerbotten, i våra lokaler på Gammlia! Boka ditt besök på tfn. 073-053 36 53.

God jul och gott nytt år önskar personalen på Folkrörelsearkivet i Västerbotten!

FOLKRÖRELSEARKIVETS ÖPPETTIDER I DECEMBER:

UMEÅ:
Ordinarie öppettider tisdag-fredag (vardagar) kl. 9-16
Obs! Måndag den 23/12 öppet kl. 9-16!
Eftersom det är lägre bemanning under mellandagarna rekommenderar vi att ni ringer innan ert besök, tfn: 073-053 36 53.

SKELLEFTEÅ:
Stängt fr.o.m. måndag den 23/12 t.o.m. fredag den 10/1.
Obs! Besök i Skellefteå sker via Forskarrum Nordanå som har julöppet fredag 27 december, samt tisdag-fredag den 2-17 januari 2020, kl. 12-16. (läs här för aktuella öppettider:
https://skellefteamuseum.se/besok-oss/planera-ditt-besok/oppettider-entre/)
Glöm inte att handlingar ur Folkrörelsearkivets samlingar i Skellefteå måste beställas fram senast v.51 om du vill forska under mellandagarna.

Fira med oss i Umeå!

Firandet av Folkrörelsearkivets 50-års jubileum fortsätter! Under tre torsdagar i november och december finns chans att lyssna till  föredrag med Cuno Bernhardsson, senior arkivarie vid Folrörelsearkivet i Västerbotten, i föredragsserien Människor och möten i arkiven.

 

 

 

 

Lördag den 30 oktober är ni dessutom välkomna till en eftermiddag med bubbel, snittar, föredrag och panelsamtal när vi bjuder in till arrangemanget Rätten till källorna. Läs mer om programmet nedan. Vi håller till på Västerbottens museum i Umeå.

Välkommen att fira med oss!


Lördag 30 november

RÄTTEN TILL KÄLLORNA

Vilken betydelse har öppna arkiv för en demokrati? Vad innebär motsatsen? Hur har arkiven använts i icke-demokratiska samhällen? Hur kommer arkiven se ut och användas i framtiden? Genom föredrag och samtal kommer dessa frågor att belysas den 30 november på Västerbottens museum i samband med Folkrörelsearkivet i Västerbottens 50-årsjubileum. Dagen inleds med bubbel och snittar.


Tid: kl 13.00-15.30 

Plats: 
Västerbottens museum, hall 9
Fri entré

 

PROGRAM
13.00 Snittar och bubbel

13.15-13.30 50 ÅR PÅ 15 MINUTER
Karin Holmgren, t.f. arkivchef vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten ger en kort presentation av Folkrörelsearkivets historia.

 

13.30-14.00 ATT VÄXA UPP MED FLERA SANNINGAR – Opinionsbildning i DDR
Hur hittar en ung människa sin egen moraliska kompass i ett myller av fakta, personliga berättelser och kalkylerad propaganda? Vad händer när ett system kollapsar och ytterligare ett lager av sanningen kommer fram; sanningen om vänner, kollegor och släktingar så som de har registrerats i Stasis arkiv. 30 år efter murens fall blickar vi tillbaka på en uppväxt i ett icke-demokratiskt samhälle.

Föredrag av Birgit Berndt f 1975 och uppvuxen i Karl-Marx-Stadt (nu Chemnitz) i forna DDR. Birgit Berndt flyttade 2010 till Sverige och arbetar sedan 2014 som Danschef på Norrlandsoperan.

14.15-15.15 ARKIVEN, DESS ROLL OCH BETYDELSE  
FÖR DEMOKRATIN. Panelsamtal.

Moderator: Anna Sténs, historiker och blivande chef på Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Deltagare:
Nina Björby, ordf. Kulturutskottet, Region Västerbotten
Fredrik Elgh, vice ordf. Kulturnämnden, Umeå kommun
Ulrica Grubbström, VD Västerbottens museum
Fredrik Olsson-Spjut, ordf. Företagsarkivet i Westerbotten
Lina Vänglund, ordf. Folkrörelsearkivet i Västerbotten

15.15 Avslutning.


Medverkande: Personal vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Birgit Berndt, Nina Björby, Fredrik Elgh, Ulrica Grubbström, Fredrik Olsson-Spjut, Lina Vänglund.

Programmet presenteras av Folkrörelsearkivet i Västerbotten i samarbete med Västerbottens museum och med stöd av Umeå kommun.

Läs mer om vår verksamhet och Folkrörelsearkivets historia här: http://www.folkrorelsearkivet.se/om-oss/historik/