Välkommen till Folkrörelsearkivets årsmöte den 20 april!

Kallelse till årsmöte för Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Härmed kallas medlemsorganisationerna i Folkrörelsearkivet i Västerbotten till årsmöte torsdagen den 20 april 2023.

Tid: 18.30

Plats: Sveasalen, Ordenshuset, Skolgatan 48, Umeå

Ombud Enligt stadgarna representeras ansluten medlemsorganisation med ett (1) ombud vid Folkrörelsearkivets årsmöte.

Ombud utses av behörig representant för organisationen och har rösträtt vid årsmötet.

Observera att vi vill ha anmälan av ombud senast den 7 april för att kunna förbereda röstlängden.

Anmäl gärna ombud till årsmötet direkt via detta formulär: https://forms.gle/dUGCguTi6rwhGcAP6

Anmälan kan även göras via detta dokument som laddas ned, fylls i och skickas till info@folkrorelsearkivet.se:

Motioner Föreningens stadgar anger att motioner eller annan fråga som ska behandlas vid årsmötet ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet ska därför vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast torsdagen den 30 mars 2023. Motioner sänds via e-post till info@folkrorelsearkivet.se.

Nomineringar Förslag till nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning ska vara valberedningen tillhanda senast torsdagen den 30 mars 2023. Ladda gärna ner denna blankett för att ange nomineringsförslag:

Skicka nomineringsförslag via e-post till info@folkrorelsearkivet.se.

Årsmöteshandlingar skickas ut till de anmälda ombuden i god tid före årsmötet. De publiceras även på Folkrörelsearkivets hemsida: folkrorelsearkivet.se.

Förslag till föredragningslista vid årsmöte med Folkrörelsearkivet i Västerbotten torsdagen den 20 april 2023

Ärende

1. Årsmötets öppnande

2. Parentation

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

4. Godkännande av kallelse

5. Fastställande av föredragningslista

6. Val av mötesfunktionärer

a. Ordförande

b. Sekreterare

c. Justerare tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

8. Revisionsberättelse för 2022

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Disposition av årets resultat

11. Motioner

12. Medlems- och arkivavgifter för 2023

13. Arvoden, reseersättningar och traktamenten för styrelse och revisorer

14. Verksamhetsplan och budget för 2023

15. Val av styrelse

a. Tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)

b. Tre personliga suppleanter (2 år)

16. Val av revisorer och revisorsuppleant

17. Meddelande om auktoriserad revisor och revisorsuppleant

18. Val av valberedning

19. Övriga frågor

20. Mötet avslutas

Kom och bli vår nya kollega!

Är du arkivarien som vill utvecklas med oss? Nu söker Folkrörelsearkivet och Företagsarkivet en arkivarie i Skellefteå som utvecklar arkiven som kunskapsbank, ökar samverkan med kultur-, närings- och föreningsliv och stärker besöksmålet Nordanå.

Skicka in din ansökan, mer info hittar du i annonsen på arbetsförmedlingen, se länk nedan!

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/27128393

Vinjettbild: Nordanå. Foto: Skellefteå museum

Begränsad åtkomst till tidningslägg i Umeå

Just nu har vi begränsad tillgänglighet till tidningsläggen i Umeå. Det beror på fuktskada i en vägg som nu håller på att åtgärdas. Under tiden arbetet med detta pågår, är främst tidningsläggen under rubriken ”Övriga lägg och lösa tidningar” otillgängliga (se listan nedan).

Västerbottens-Kuriren finns fortfarande tillgänglig med några enstaka undantag. När det gäller Västerbottens Folkblad är de äldsta läggen tillgängliga medan utgivningen mellan 1946–1976 är otillgängliga under tiden renoveringsarbetet pågår.


Otillgängliga tidningslägg – enstaka år:

Västerbottens Folkblad 1946–1976
Västerbottens-Kuriren 1995–1996

Otillgängliga tidningslägg – alla år:
(ur kategorin Övriga lägg och lösa tidningar)

Aftonposten
Arbetarens Vän
Arbetarepolitiken
Ares
Dagposten
Dagsposten
Dala-Demokraten
Folkets Dagblad
Fritt folk
För frihet och rätt
Jordbrukarnas föreningsblad
Landet fritt
Månads- och Programblad IOGT Västerbotten
Nationell tidning
Nordsvenska Dagbladet
Norra Westerbotten
Norrbottens Folkblad
Norrlands Tidningar
Norrländska Missionsbladet
Nykterhets Basunen
Riksposten
Samefolkets Egen Tidning
Skellefteå Nya Tidning
Skellefteåbladet
Svaret
Svensk Botten
Svensk Lösen Flygblad
Sverige Fritt
Sverige-Tyskland
Tidens Röst
Tyska Röster
Umeå Nya Tidning
Umeåbladet
Ungsvenska lösen
Vägen Framåt
Västerbottens Nyheter
Wästerbottens Nyheter

Läs mer om tidningsläggen under fliken ”Våra samlingar”: Dagstidningar – Folkrörelsearkivet i Västerbotten (folkrorelsearkivet.se), där tipsar vi även om de digitaliserade dagstidningar som finns att komma åt via Kungliga bibliotekets hemsida.

Västerbotten förr & nu

Nu kan du bli medlem i föreningen Västerbotten förr & nu! Medlemskapet kostar 200 kr per år, och som medlem stöder du arbetet med framtagning av nättidskriften Västerbotten förr & nu som är gratis och tillgänglig för alla! Som stödmedlem får du varje kvartal ett e-postat medlemsblad med information om nättidskriften, föreläsningar, utställningar och andra aktiviteter som kan vara av intresse.

Läs mer om medlemskap här: https://nattidskriftenvasterbotten.se/bli-medlem/

I redaktionen för nättidskriften Västerbotten förr & nu sitter representanter från bland annat Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Skellefteå museum och Skogs- och samemuseet i Lycksele. Nättidskriften synliggör vår nordliga del av landet och publicerar löpande under året en mängd intressanta artiklar samlade under ett för året utvalt tema. För 2023 har redaktionsgruppen valt tema barn & ungdom, men artiklar i andra spännande ämnen ges också utrymme under året!

Här hittar du nättidskriften: https://nattidskriftenvasterbotten.se/

Julhälsning och stängningsdagar

Under jul och nyår har Folkrörelsearkivet begränsade öppettider, vi påminner lite extra om att besök och leveranser måste förbokas!

Vi vill också passa på att önska alla en god jul och ett gott nytt år, och tackar för alla goda samarbeten och trevliga forskarbesök under året!

Skellefteå:
23/12 Kl. 12:00–16:00 (Forskarrum Nordanå)
24/12–9/1 Stängt

Umeå:
23/12 Kl 09:00–12:00
24/12–9/1 Stängt

Vinjettbild: ur Umeå gymnasieförenings skrift Getingen (jubileumsnumret 1906).

Arkivens dag

Kom och fira arkivens dag med oss lördag den 12 november! Vi ses på Folkets hus i Umeå, där personal från Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå stadsarkiv, Umeå Universitetsbiblioteks arkiv- och specialsamlingar samt Västerbottens museums arkiv och fotoarkiv finns på plats och bjuder på ett gemensamt program med mässa, föredrag, montrar med föremål, hjälp med släktforskning bland mycket annat.

Lokalen Galleriet Kl 12.00-16.00

  • Arkivmässa med möjlighet att ställa frågor till personal från Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå Stadsarkiv, Arkiv och specialsamlingar, Umeå Universitetsbibliotek samt Västerbottens museums arkiv och fotoarkiv.
  • Södra Västerbottens Släktforskare finns på plats. Här kan besökare passa på att få tips och råd kring släktforskning.
  • Insamling. Västerbottens museum samlar in dina upplevelser av övernaturliga fenomen.
  • Gissa platsen Tävling. Tävla och vinn en exklusiv fotoutskrift (20×30) ur fotografen Bertil Ekholtz samling.
  • De gamla berättar: Mystik och oknytt. Lyssningsstation med äldre muntliga berättelser. Galleriet, Umeå Folkets hus.


Lokalen Loke | Föreläsningar:
Fri entré.
Ingen föranmälan krävs, se till att vara i god tid för att säkra dig en plats (89 platser).


När kungens byst stal platsen från en ung flicka
Kl. 13.00-14.00
Föreställ dig en staty av en ung flicka som tittar mot solen från sin upphöjda plats mitt i Umeå. En symbol för stadens ljusa framtid. Det låter kanske otroligt men för hundra år sedan togs faktiskt ett beslut om att uppföra det mer än fyra meter höga monumentet.

Maria Persson berättar i sin föreläsning om det historiska sidospår hon hamnade på i sitt arbete med det egna bild- och bildningsprojektet ”Dagens dam”.

Projektet ”Dagens dam” – ett tecknat kvinnoporträtt varje dag. Publiceras på damens födelsedag. Se instagram @dagensdam eller webbplatsen dagensdam.se.

Foto: Maria Persson

Spök(historia)
Kl: 14.30-15.30
Marcus Österström, känd från Umeås spökvandringar och P4:a serien “Mord i Västerbotten” djupdyker i en mängd olika arkiv för att kasta ett sken över de dunkla hörnen av vår historia. I arbetet har han uppdagat nya detaljer kring några av Västerbottens mest mytomspunna fall som kommer presenteras under föreläsningen.

Foto: Marcus ÖsterströmKlicka dig vidare till Västerbottens museums sida för att ta del av hela veckans program! Västerbottens museum En vecka om myter och mysterier – Arkivnätverket i Umeå firar arkivens dag – Västerbottens museum (vbm.se)

Vinjettbild: Olof Petter Mikaelssons nybygge med familjen samlad framför (i Kinistino Saskatchewan, Kanada). Fotograf okänd/Malin Perssons samling/Västerbottens museum

Öppen visning i arkivet

Följ med på visning och upptäck Umeås historia! Onsdag den 9 november visar och berättar 1:e arkivarie Karin Holmgren om stadens 400-åriga historia och utveckling, sedd genom arkiven. Från stadsbildningen 1622 på Ytterhiske bys mark, etablerandet av nya stadsdelar, näringar och föreningsliv fram till dagens universitets- och kulturstad.

Tid: Onsdag 9/11 kl. 16.00-17.00
Plats: Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Gammlia (Helena Elisabeths väg 3, Umeå)

Arrangemanget är gratis och en del i årets firande av Arkivens Dag, som alltid infaller den andra lördagen i november. Arkivnätverket i Umeå bjuder under hela vecka 45 på ett späckat program på temat Myter och mysterier och så passar vi på att uppmärksamma Umeå stads 400-års jubileum!

Obs! Begränsat antal platser.

Läs mer om övriga arrangemang och firandet lördag den 12 november här: Västerbottens museum En vecka om myter och mysterier – Arkivnätverket i Umeå firar arkivens dag – Västerbottens museum (vbm.se)

Folkrörelsearkivet på Berättarfestivalen, 18 till 21 oktober 2022

Berättarcafé, allsång och mycket mer på årets Berättarfestival

I år är det 100 år sedan förbudsomröstningen i Sverige. Om Västerbotten fått bestämma hade det blivit totalt förbud för alkoholförsäljning och drickande. Men så blev det inte. Missa inte Straff eller karameller – berättarcafé om nykterheten i Västerbotten. På Berättarfestivalen i Skellefteå, 19 oktober, kl 14-16. Entrén öppnar kl 13.30. OBS! Evenemanget är gratis men biljett krävs. Vi bjuder på fika!

Du är även välkommen till Folkrörelsearkivets övriga programpunkter: