Norrländska människoöden – föredragsserie

Under våren kommer Cuno Bernhardsson, senior arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten att hålla föredrag på temat Norrländska människoöden på Västerbottens museum.

Alla föredragen hålls i Bio Abelli mellan kl. 13.00 och 14.30. Välkommen!
På bilden syns Daniel-Fridolf som Cuno berättar om i det första föredraget.

Program:

21 februari kl. 13.00, Bio Abelli
Daniel-Fridolf
Ett försök att förstå en ”eljest” människa, utifrån berättelser och arkiv.

7 mars kl 13.00, Bio Abelli
Eva-Brita Mulka
Funderingar kring ett fotografi av en samekvinna.

21/3 kl 13.00, Bio Abelli
Doktor Rieve
Från västfronten till fredliga Norrland.

4 april kl 13.00, Bio Abelli
Olof -Petter
Brottslingen från Edsele, som blev sheriff i USA.

Föredrag 19/2: Arkiven, författarna & sanningen samt Älvens historia

Folkrörelsearkivet bjuder den 19 februari in till två föredrag i Skellefteå med senior arkivarie Cuno Bernhardsson.

Med drygt 40 års erfarenhet från arkivsektorn, inte minst som förste arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten och senare Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek (nuvarande Umeå universitetsbibliotek Arkiv och specialsamlingar) har Cuno Bernhardsson samlat på sig en mängd kunskaper om arkiv och arkivforskning. Båda föreläsningarna bygger på egna sökerfarenheter i både nationella och internationella arkiv, med fokus på norrländska arkiv. Föreläsningarna är ca 45 min långa och åtföljs av möjlighet till frågor och kommentarer.

Plats: Forskarrum Nordanå, Skellefteå
Pris: Gratis
Ingen föranmälan behövs!

Kl. 15-16 Arkiven, författarna och sanningen
Författare och forskare jag mött genom åren i arkiven.
Personliga intryck och möten.
Vi bjuder på kaffe och thé!


Kl. 18-19 Älvens historia –
Att finna en nordsvensk älvs historia i arkiven
.
I detta föredrag får vi ta del av vilka källor som finns att tillgå och vad älven berättar om landskapet kring den. Cuno Bernhardsson guidar oss genom kartor och spännande arkivhandlingar för att se hur älven har nyttjats genom historien och hur har de olika exploateringarna ändrat miljön omkring den.

Varmt välkomna!

Folk och kultur 2019 – Eskilstuna

Hela sanningen?
Att gestalta arkivmaterial och rita om historien

Den 7 februari arrangerar Folkrörelsearkivet i Västbotten tillsammans med Norrlandsoperan ett seminarium på Folk och kultur i Eskilstuna.

Arkivarie Karin Holmgren och koreograf Malin Hellkvist Sellén diskuterar gränsdragningar mellan fakta och fiktion: är sanning bara det som finns dokumenterat? Vilket ansvar bär konstnären som gestaltar personer som inte längre kan lägga in sitt veto? Kan scenkonsten fungera som ett levande arkiv?

Samtalsledare: Birgit Berndt – konstnärlig ledare dans, Norrlandsoperan.

Mer information och hela programmet finns på:
 https://www.folkochkultur.se/hela-sanningen–41012135

Folk och kultur pågår mellan den 6/2 och den 9/2 2019.