Välkommen att forska!

Till Folkrörelsearkivet kommer besökare av alla slag: studenter, lärare, forskare, skolelever, hembygds- och släktforskare, författare, konstnärer och den allmänt nyfikne och historieintresserade. Alla är lika välkomna att ta del av länets folkrörelsearv!

Våra samlingar

På Folkrörelsearkivet i Västerbotten hittar du nära 10 000 arkiv från länets föreningar och privatpersoner. Det är handlingar från 1494 (Håknäsbrevet) fram till idag, från pergament till digital fil med ett innehåll som spänner över många områden. Här finns handlingar från länets byar, från de stora folkrörelserna, både mindre och större föreningar, samt släkt- och personarkiv.

Arkiven från den södra länsdelen förvaras i Umeå (vilket även utgör merparten av den totala mängden arkivmaterial som Folkrörelsearkivet i Västerbotten innehar) samt i Skellefteå, där arkiv från Norsjö, Malå och Skellefteå kommuner förvaras. Av de nära 10 000 arkivbildarna är ca 6500 arkiv uppordnade, övrigt, osorterat material, saknar arkivförteckning och har därmed färre sökingångar, men finns likväl tillgängligt för forskning. Merparten av materialet i Skellefteå är uppordnat.


Sök i samlingarna

I vår databas hittar du information om alla våra arkiv, både de uppordnade och de osorterade. Att söka här är en bra förberedelse inför ett forskarbesök hos oss. Databasen öppnas i ett separat fönster här: Till sökning!

För de uppordnade arkiven finns en arkivförteckning som kan hämtas som pdf. Här finns uppgifter om materialets mängd och tidsomfattning, samt en detaljerad lista över innehållet. För de osorterade arkiven finns information i varierande grad. Tänk på att visst material har restriktioner och att ägaren till arkivet kan behöva ge sitt godkännande innan du får titta i materialet.

Liten lathund för sök i databasen

  • Du kan söka i ett eller flera fält för att begränsa din sökning.
  • Alla uppordnade arkiv har ett arkivnummer och en arkivförteckning. Förteckningen finns vanligtvis som pdf och kan laddas ner på träffsidan vid rubriken ”Förteckning (Pdf)”. Därutöver kan det finnas tillägg till arkivet (accessioner) som inte är uppordnade. Information om detta material finns i varierande grad och hittas längst ned på träffsidan under rubriken”Typ av material”.
  • Arkivnummer 0 betyder att arkivet inte är ordnat. Därmed saknas även en förteckning för materialet. Information om materialet finns ändå i varierande grad längst ned på träffsidan under rubriken ”Typ av material”.
  • På träffsidan visas hur många hyllmeter (hm) material arkivet består av i sin helhet ”Storlek (hyllmeter)” respektive hur många hyllmeter som är uppordnade, ”Storlek uppordnat material (hyllmeter)”.

Frågor?

Har du frågor om sökningen i databasen? Skicka ett mail till info@folkrorelsearkivet.se så hjälper vi dig.

Boka ditt besök!

Umeå

Välkommen att ta del av arkiven i vår forskarsal i Umeå som håller öppet tisdag–fredag kl. 09.00–16.00. Boka din tid för besök via e-post info@folkrorelsearkivet.se eller telefon: 090-71 30 30. På plats finns vi i personalen som hjälper dig att plocka fram det du är intresserad av. I vår forskarsal har du även tillgång till ett bibliotek med referenslitteratur inom folkrörelse- och föreningshistoria på både läns- och riksnivå. Du kan också boka ett besök i tidningsrummet, där det finns tidningslägg från flera regionala och lokala dagstidningar, läs mer här: Dagstidningar – Folkrörelsearkivet i Västerbotten (folkrorelsearkivet.se).

Skellefteå

I Skellefteå besöker du oss i Forskarrum Nordanå, en mötesplats för lokalhistoria, byggnadsvård och berättande. Framtagning av arkivmaterial för forskning sker efter överenskommelse. Kontakta Folkrörelsearkivet i Skellefteå innan ditt besök så hjälper vi dig! E-post: skelleftea@folkrorelsearkivet.se telefon: 0910-880 05 (telefontid måndag–fredag 09.00–14.00)

I det sk Håknäsbrevet från 1494 beslutas det om att dela fiskerätten till Öre älv mellan Öre och Håknäs byamän. Mer information om byn Håknäs arkiv hittar du i vår databas när du söker efter arkivbildaren Håknäs by (Håknäs byamän). Arkivet innehåller både uppordnat material (0,45 hyllmeter) och osorterat material (0,02 hyllmeter).