Våra samlingar

Folkrörelsearkivet i Västerbotten är Sveriges största folkrörelse- och föreningsarkiv både vad gäller antal arkivbildare och mängden arkivmaterial. Vi har handlingar från 1494 (Håknäsbrevet) fram till idag, från pergament till digital fil med ett innehåll som spänner över en vid sfär. Här finns handlingar från länets byar, från de stora folkrörelserna, både mindre och större föreningar och släkt- och personarkiv.  Sammantaget finns här nära 10 000 olika arkivbildare varav ca 6 500 arkiv är uppordnade. Övrigt, osorterat material saknar arkivförteckning och har därmed färre sökingångar men finns likväl tillgängligt för forskning och förvaras precis som övriga arkivalier inom säkerhet.  Arkivmaterialet förvaras i Umeå respektive Skellefteå beroende var det härstammar ifrån.

Sök i samlingarna

I vår databas hittar du information om alla våra arkiv, både de uppordnade och de osorterade. Att söka här är en bra förberedelse inför ett forskarbesök hos oss. Databasen öppnas i ett separat fönster här: Till sökning!

För de uppordnade arkiven finns en arkivförteckning som kan hämtas som pdf. Här finns uppgifter om materialets mängd och tidsomfattning, samt en detaljerad lista över innehållet. För de osorterade arkiven finns information i varierande grad. Tänk på att visst material har restriktioner och att ägaren till arkivet kan behöva ge sitt godkännande innan du får titta i materialet.

Liten lathund för sök i databasen

  • Du kan söka i ett eller flera fält för att begränsa din sökning.
  • Alla uppordnade arkiv har ett arkivnummer och en arkivförteckning. Förteckningen finns vanligtvis som pdf och kan laddas ner på träffsidan vid rubriken ”Förteckning (Pdf)”. Därutöver kan det finnas tillägg till arkivet (accessioner) som inte är uppordnade. Information om detta material finns i varierande grad och hittas längst ned på träffsidan under rubriken”Typ av material”.
  • Arkivnummer 0 betyder att arkivet inte är ordnat. Därmed saknas även en förteckning för materialet. Information om materialet finns ändå i varierande grad längst ned på träffsidan under rubriken ”Typ av material”.
  • På träffsidan visas hur många hyllmeter (hm) material arkivet består av i sin helhet ”Storlek (hyllmeter)” respektive hur många hyllmeter som är uppordnade, ”Storlek uppordnat material (hyllmeter)”.

Frågor?

Har du frågor om sökningen i databasen? Skicka ett mail till info@folkrorelsearkivet.se så hjälper vi dig.

Umeå

Här förvaras material från länets södra delar, vilket även utgör merparten av den totala mängden arkivmaterial Folkrörelsearkivet i Västerbotten innehar.

Skellefteå

Här förvaras material från länets norra delar, från Norsjö, Malå och Skellefteå kommuner. Merparten av materialet är uppordnat.

I det sk Håknäsbrevet från 1494 beslutar man att dela fiskerätten till Öre älv mellan Öre och Håknäs byamän. Mer information om byn Håknäs arkiv hittar du i vår databas när du söker efter arkivbildaren Håknäs by (Håknäs byamän). Arkivet innehåller både uppordnat material (0,45 hyllmeter) och osorterat material (0,02 hyllmeter).