Våra samlingar

Folkrörelsearkivet i Västerbotten är Sveriges största folkrörelse- och föreningsarkiv både vad gäller antal arkivbildare och mängden arkivmaterial. Vi har handlingar från 1494 (Håknäsbrevet) fram till idag, från pergament till digital fil med ett innehåll som spänner över en vid sfär. Här finns handlingar från länets byar, från de stora folkrörelserna, både mindre och större föreningar och släkt- och personarkiv.  Sammantaget finns här drygt 10 000 olika arkivbildare varav ca 6 500 arkiv är uppordnade. Övrigt, osorterat material saknar arkivförteckning och har därmed färre sökingångar men finns likväl tillgängligt för forskning och förvaras precis som övriga arkivalier inom säkerhet.  Arkivmaterialet förvaras i Umeå respektive Skellefteå beroende var det härstammar ifrån.

Umeå

Här förvaras material från länets södra delar, vilket även utgör merparten av den totala mängden arkivmaterial Folkrörelsearkivet i Västerbotten innehar.

Skellefteå

Här förvaras material från länets norra delar, från Norsjö, Malå och Skellefteå kommuner. Merparten av materialet är uppordnat.

I det sk Håknäsbrevet från 1494 beslutar man att dela fiskerätten till Öre älv emellan Öre och Håknäs byamän.