TILL DATABASEN

I vår databas kan du söka fram uppgifter om samtliga arkiv som förvaltas av Folkrörelsearkivet i Västerbotten i Umeå och Skellefteå. Att söka här är en bra förberedelse inför ett forskarbesök hos oss. Databasen öppnas i ett separat fönster här: Till sökning!

I databasen finns uppgifter från de ca 6 500 uppordnade arkiven och de ca 3 000 osorterade arkiven. För de uppordnade arkiven finns en arkivförteckning som kan hämtas som pdf. Här finns uppgifter om materialets mängd och tidsomfattning, samt en detaljerad lista över innehållet. För de osorterade arkiven finns information i varierande grad.

Tänk på att visst material har restriktioner och att ägaren till arkivet kan behöva ge sitt godkännande innan du får titta i materialet.