Dagstidningar

Hos Folkrörelsearkivet finns tidningslägg från flera regionala och lokala tidningar. Boka en tid och besök vårt tidningsrum i Umeå för att läsa. I Forskarrum Nordanå finns också tillgång till flera lokala och regionala tidningar och klippsamlingar.


Obs! För tillfället är en del av tidningsläggen i Umeå inte tillgängliga p.g.a renovering i ”tidningsrummet”. Det gäller bland annat Umebladet och lösa tidningar, medan Västerbottens-Kuriren fortfarande är tillgänglig, med undantag för åren 1995-1996. Västerbottens Folkblad är tillgänglig med undantag för utgivningen från 1946 till och med 1976.


Tidningslägg

Nordsvenska Dagbladet, 1953–1959

Umebladet, 1867–1952

Västerbottens Folkblad, 1918–1984

Västerbottens-Kuriren, 1916–1994

Övriga lägg och lösa tidningar

Folkets Dagblad, 1945

Jordbrukarnas Föreningsblad, 1949–1969

Norrbottens  Folkblad, 1922

Norrländska Missionsbladet, 1928

Norra Westerbotten, 1918

Skellefteåbladet, 1918

Skellefteå Nya Tidning, 1918

Ungsvenska Lösen, 1941–1944

Westerbotten, 1870–1887

Diverse nationalistiska/tyskvänliga tidningar, Umeå och övriga Sverige, 1910–1943

Digitaliserade dagstidningar

Digitaliserade tidningar äldre än 115 år kan läsas på Kungliga bibliotekets hemsida. Wester- och Norrbottens Läns Tidning, Västerbottenskuriren, Skellefteå Nya Tidning, Skellefteå Tidning, Umeåtidningen och Umebladet är några av de tidningar som återfinns där. Digitaliseringen pågår fortlöpande vilket gör att nya titlar tillkommer varje år. Digitaliserade tidningar yngre än 115 år kan läsas vid universitetsbiblioteket, Umeå universitet, som abonnerar på tjänsten. 

Skannad bild ur tidning från december 1958

Vill du ha kopia av en tidningssida? Vi erbjuder avfotografering och utskrift i A3-format. Förstasidor från lokaltidningarna har blivit populära födelsedagspresenter.
Hur såg förstasidan ut dagen du föddes?