Byarkiv


Folkrörelsearkivets samlingar rymmer många arkiv efter länets byar. Byarkiven består ofta av ett spännande material som berättar om livet och gemenskapen i byn.
Nedan följer ett par exempel på handlingar som kan hittas i byarnas arkiv.

Budkavel från Håknäs by 1820-tal. Budkaveln användes för att sammankalla byns fastighetsägare till byastämma.
Byordning från Ytterhiske by, byordningen var ett gemensamt regelverk för byns invånare.
Fastighetshandling Skravelsjö nr 5, Skravelsjö by.
Brandsyn Skravelsjö by. En bedömning av gårdens fastigheter. Fastighetens mått, skick och ålder är ofta upptagna vilket gör det till ett intressant material för husforskaren.