Avskrifter av arkivmaterial

Folkrörelsearkivet har genom åren gjort avskrifter av både egna och inlånade arkiv med anknytning till Västerbotten. Tonvikten ligger på företag och deras kopieböcker, d v s den utgående korrespondensen. Avskrifterna är inbundna och innehåller ett ort- och personregister vilket gör de lätta att söka i.

Baggböle sågverk:  Holmsunds lastageplats kopieböcker 1856-1885, Lyckselekontoret kopieböcker 1873-1896
Dalkarså sågverk:  Sågverksprivilegier 1829-1847
Firma Adolf Forsberg, Umeå:  Kopieböcker 1900-1915
Firma C G W Andersson, Umeå:  Kopieböcker 1890-1902
Firma Fredrik von Ahn, handlare Skinnarbyn och Bygdeå:  Kopieböcker 1864-1908
Firma Herman von Ahn, handlare Vännäs:  Kopieböcker 1875-1897
Firma Johan Viktor von Ahn, handlare Umeå:  Kopieböcker 1893-1916
Holmsunds AB:  Kopieböcker 1893-1895
Nordmalings ångsågs AB:  Kopieböcker 1878-1913, Rundviks sågkontor kopieböcker 1882-1900
Nybyns sågverk:  Sågverksprivilegier 1797-1877
Obbola ångsågsaktiebolag:  Kopieböcker 1890-1897
Robertsfors bruk:  Kopieböcker 1861-1892, disponent O. Sjöström kopieböcker 1856-1859, bruksförvaltaren kopieböcker 1876-1891, brandsyner 1818-1933
Stenfors sågverk:  Sågverksprivilegier 1800-1851
Strömbäcks bruk:  Kopieböcker 1875-1904
Sävar flottningsförening:  Kopieböcker 1912-1934
Umans och Vindelns strömrensningsförlags AB:  Kopieböcker 1899-1916
Västerbottens idrottsförbund:  Kopieböcker 1911-1913
Västerbottens läns arbetsstugor:  Kopieböcker 1912-1934

 Utöver ovan listade finns även flertalet avskrifter av handlingar ur byarkiv.