Bibliotek

Folkrörelsearkivets referensbibliotek i Umeå består av ca 1 400 titlar. Samlingen består till stor del av folkrörelse- och bygdelitteratur med koppling till Västerbotten. På Forskarrum Nordanå finns ca 20 000 titlar med i huvudsak lokalhistorisk litteratur. Forskarrum Nordanås samling är sökbar i den nationella biblioteksdatabasen Libris. Läs mer om Forskarrum Nordanås samlingar här: Forskarrum Nordanå.