Bibliotek

Folkrörelsearkivets referensbibliotek består av folkrörelse- och bygdelitteratur med i första hand koppling till Västerbotten.