Standar och fanor

Hos Folkrörelsearkivet i Västerbotten förvaras idag drygt 240 st fanor och standar. Av dessa finns ungefär 160 st i Umeå och 80 st i Skellefteå.  Standaren och fanorna härstammar framförallt från arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen men samlingen innehåller även fanor från andra typer av föreningar. För en fullständig förteckning, kontakta arkivet.

Röd fana från Bolidens lokala samorganisation


Läs mer i boken ”Fanor och standar i Västerbotten” Utgiven 1988 av Folkrörelsearkivet i Västerbotten