Standar och fanor

Hos Folkrörelsearkivet i Västerbotten förvaras idag drygt 150 st fanor och standar. Av dessa finns ungefär 100 st i Umeå och 50 st i Skellefteå.  Standaren och fanorna härstammar framförallt från arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen men samlingen innehåller även fanor från andra typer av föreningar. För en fullständig förteckning, kontakta arkivet.

Röd fana från Bolidens lokala samorganisation


”Fanor och standar i Västerbotten” Utgiven av Folkrörelsearkivet i Västerbotten