Produkter och tjänster

Vi vänder oss till dig som är arkivansvarig på en kommun eller organisation som är i behov av att binda in protokoll, diarier eller annan typ av dokumentation för långtidsbevaring. Vi kan även bistå dig som privatperson med att binda in eller laga trasiga böcker. Våra bindningar är avsedda att hålla för långtidsförvaring och vi lägger därför stor vikt och arbete på att skapa en hållbar bindning av hög kvalitet.


Vi arbetar efter hantverksmässiga metoder rekommenderade av Riksarkivet; bindningarna sys, och limmas sedan i ryggarna med ett arkivbeständigt lim. Inbindningen sker i hel- eller halvdräkt.

Färg på dräkten väljer du själv, vårt bokbinderi kan erbjuda ett stort färgurval. Utöver enfärgade dräkter finns även vackra handmarmorerade överdragspapper att välja på. Textsättning sker genom varmprägling efter kundens önskemål på textens utformning och färg. Vanligtvis präglas texten i guld längs eller tvärs med volymens rygg.

Sanering

Har ni fuktskadade eller mögliga handlingar? Vi har utrustningen för att sanera skadade böcker och arkivmaterial.

Anpassad förvaring

Udda format, fotografier eller föremål kan kräva specialanpassad förvaring. Vi tillverkar lådor och mappar efter önskade mått, färg och form.

...och mycket mer!

Vår personal har flerårig erfarenhet och kan snabbt hitta de lösningar du behöver. Utöver bindningar utför vi även lagningar av mindre kartor eller trasiga böcker och binder in tidskrifter.