Vad är Folkrörelsearkivet i Västerbotten?

Folkrörelsearkivet i Västerbotten samlar in och sparar handlingar från föreningar och folkrörelser. Vi har arkiv från till exempel arbetar- och fackföreningsrörelsen, frikyrkorörelsen, idrotten och nykterhetsrörelsen men också material från olika föreningar, byar och så kallade släkt- och personarkiv (som innehåller handlingar efter en släkt eller en enskild person). Gemensamt för alla handlingar är att de kommer från Västerbottens län.

Våra arkiv finns i både Umeå och Skellefteå. I Umeå förvaras material från länets södra del. I Skellefteå förvaras handlingar från Norsjö, Malå och Skellefteå kommuner. Vi är det största folkrörelse- och föreningsarkivet i Sverige och har material från cirka 10 0000 arkivbildare!

Folkrörelsearkivet äger full inlåningsrätt, vilket betyder att du kan be oss låna in handlingar från andra arkiv runtom i landet och få titta på dessa i arkivets lokaler.

Har du några frågor om folkrörelsernas historia eller Västerbottens historia i allmänhet, kan du vända dig till oss på Folkrörelsearkivet!

Öppettider: Vi tar emot besökare vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00

Adress och telefon:
Vårt arkiv i Umeå:
Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Gammlia
903 42 Umeå

Telefon: 090/71 30 30
e-post adress: info@folkrorelsearkivet.se

Vårt arkiv i Skellefteå:
Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Nordanå
931 33 Skellefteå

Telefon: 0910/880 05
e-postadress: folkrorelsearkivet@skelleftea.se