Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Folkrörelsearkivet i Västerbotten är ett länsarkiv med uppgift att samla in och förvara handlingar från Västerbottens föreningar och folkrörelser.

Arkiv- och besökslokaler finns både i Umeå och Skellefteå. Sammanlagt förvaras här material från cirka 9 000 arkivbildare på 5000 hyllmeter vilket gör arkivet till det största folkrörelse- och föreningsarkivet i Sverige.

Folkrörelsearkivet rymmer handlingar från de traditionella folkrörelserna; arbetar- och fackföreningsrörelsen, frikyrkorörelsen, idrotten, kooperationen och nykterhetsrörelsen men också ett digert föreningsmaterial från områden som rör folkbildning, kultur och fritid liksom byarkiv, släkt- och personarkiv.

I Umeå är forskarsalen öppen för allmänheten efter bokat besök, tisdag-fredag kl. 9–16. Folkrörelsearkivet äger full inlåningsrätt vilket betyder att du kan låna in handlingar från andra arkiv runtom i landet och få tillgång till dessa i arkivets lokaler.

I Skellefteå besöker du oss i Forskarrum Nordanå, en mötesplats för lokalhistoria, byggnadsvård och berättande. Läs mer här: http://www.folkrorelsearkivet.se/forskarrum-nordana/

Har du några frågor om folkrörelsernas historia eller Västerbottens historia i allmänhet, kan du vända dig till Folkrörelsearkivet.