Umeå

Anna Sténs, Arkivchef
anna.stens@folkrorelsearkivet.se
090-71 30 31

Karin Holmgren, förste arkivarie
karin.holmgren@folkrorelsearkivet.se
090-71 30 30

Susanne Odell, arkivarie
susanne.odell@folkrorelsearkivet.se
090-71 30 48

Lars Dyverfeldt, arkivassistent
lars.dyverfeldt@folkrorelsearkivet.se
090-71 30 38

Erika Åström, arkivassistent
090-71 30 34

Zoe Owman, kommunikatör, Demokratiska arkivet
zoe.owman@folkrorelsearkivet.se

Iréne Gustafson, projektledare, Demokratiska arkivet
irene.gustafsson@folkrorelsearkivet.se
070-603 80 39

Skellefteå

Anneli Rundström Karlsson, arkivföreståndare och arkivpedagog
anneli.rundstrom.karlsson@folkrorelsearkivet.se
0910-880 01

Elisabeth Wiklund, arkivassistent
elisabeth.wiklund@folkrorelsearkivet.se
0910-880 05

Greger Wiklund, ansvarig bokbindare
greger.wiklund@folkrorelsearkivet.se
0910-880 06

Carina Engström, bokbindare
carina.engstrom@folkrorelsearkivet.se
0910-880 06