Umeå

Växel: 090-71 30 30

Telefontid: 9.00-16.00

Anna Sténs, Arkivchef
anna.stens@folkrorelsearkivet.se
090-71 30 31

Karin Holmgren, förste arkivarie
karin.holmgren@folkrorelsearkivet.se
090-70 13 11

Susanne Odell, arkivarie
susanne.odell@folkrorelsearkivet.se
090-71 30 48

Noah Hiltunen, arkivassistent
noah.hiltunen@folkrorelsearkivet.se
090-71 30 38

Skellefteå

Växel: 0910-880 05
Telefontid: 09.00-14.00

Anneli Rundström Karlsson, arkivföreståndare och arkivpedagog
anneli.rundstrom.karlsson@folkrorelsearkivet.se
0910-880 01

Elisabeth Wiklund, arkivassistent
elisabeth.wiklund@folkrorelsearkivet.se
0910-880 02

Helena Ström, arkivassistent
helena.strom@folkrorelsearkivet.se

0910-890 64

Carina Engström, bokbindare
carina.engstrom@folkrorelsearkivet.se
0910-880 06

Liza Grape, projektanställd arkivarie

liza.grape@folkrorelsearkivet.se

0910-21 71 14