Organisation

Folkrörelsearkivet i Västerbotten är en ideell förening som drivs med stöd från Västerbottens läns landsting, Umeå och Skellefteå kommuner. Föreningens styrelse består av representanter från förenings- och folkrörelsesidan och från våra anslagsgivare.

Verksamheten är fördelad på två kontor, i Umeå och Skellefteå, varav det förra är huvudkontor.