Folkrörelsearkivets styrelse 2020


Valda av årsmötet

Ordinarie     

Lina Vänglund (ordförande)
arbetarrörelsen

Christina Hedström
bildningsorganisationerna

Lars-Olov Sjöström (kassör)
frikyrkorörelsen

Kjell Thelberg
nykterhetsrörelsen

Ivar Söderlind (vice ordförande)
idrottsrörelsen

Peter Vigren
arbetarrörelsen       

Suppleant

Kurt Olovsson
arbetarrörelsen

Ulla Löfgren
moderaterna

Janna Nordell
nykterhetsrörelsen

Björn Ericsson
hembygdsrörelsen

Rolf Hedqvist
idrottsrörelsen

Rickard Björk
fackliga tjänstemannarörelsen

Valda av kommuner och landsting

Ordinarie

Lars-Eric Lidman (S)
Skellefteå kommun

Lena Östergren (S)
Region Västerbotten

Bernt Lundström (S)
Umeå Kommun

Suppleant

Inger Lundqvist (L)
Skellefteå Kommun

Jan-Olof Schöldström (L)
Region Västerbotten

Per Holmström (C)
Umeå kommun

Valberedning

Ari Leinonen (nykterhetsrörelsen)

Niclas Bromark (idrottsrörelsen)

Andreas Westerberg (liberalerna)

Åsa Karlsson (arbetarrörelsen)