Folkrörelsearkivets styrelse 2019


Valda av årsmötet

Ordinarie     

Lina Vänglund (ordförande)
arbetarerörelsen

Curt Wallmark
bildningsorganisationerna 

Lars-Olov Sjöström (kassör)
frikyrkorörelsen

Kjell Thelberg
nykterhetsrörelsen

Ivar Söderlind (vice ordförande)
idrottsrörelsen

Peter Vigren
(arbetarerörelsen)       


Suppleant

Kurt Olovsson
arbetarerörelsen

Christina Hedström
bildningsorganisatonerna

Ulla Löfgren
moderaterna

Olof Karlsson
fackliga tjänstemannarörelsen

Björn Ericsson
hembygdsrörelsen

Rolf Hedqvist
(idrottsrörelsen)

Valda av kommuner och landsting

Ordinarie

Lars Erik Lidman
Skellefteå kommun

Eva Andersson
Region Västerbotten

Bernt Lundström
Umeå Kommun

Suppleant

Ann-Christin Falkman
Skellefteå Kommun

Monica Wahlström
Region Västerbotten

Jan-Olof Schöldström
Umeå Kommun