Folkrörelsearkivets styrelse 2023


Valda av årsmötet

Ordinarie     

Lina Vänglund (ordförande)
arbetarrörelsen

Christina Hedström
bildningsorganisationerna

Lars Olov Sjöström (kassör)
frikyrkorörelsen

Janna Nordell
nykterhetsrörelsen

Ivar Söderlind (vice ordförande)
idrottsrörelsen

Peter Vigren
arbetarrörelsen       

Ersättare

Ann-Charlott Lindström
idrottsrörelsen

Peter Lindström
fackliga rörelsen

Ulla Löfgren
Moderaterna

Lars Israelsson

arbetarrörelsen/Socialdemokraterna

Roland Lindberg

hembygdsrörelsen


Torbjörn Häggmark

Vänsterpartiet

Valda av kommuner och landsting

Ordinarie

Tomas Marklund (S)
Skellefteå kommun

Kerstin Granberg Lundgren (S)
Region Västerbotten

Bernt Lundström (S)
Umeå Kommun

Ersättare

Olav Eriksson (KD)
Skellefteå Kommun

Kjell Bergmark (C)
Region Västerbotten

Harald Svensson (M)
Umeå kommun

Valberedning

Ari Leinonen (nykterhetsrörelsen)

Niclas Bromark (idrottsrörelsen)

Andreas Westerberg (liberalerna)

Åsa Karlsson (arbetarrörelsen)