Filmarkivet

Folkrörelsearkivets filmarkiv innehåller drygt 56 000 filmtitlar. Arkivmaterialet utgörs av urklipp med program, recensioner, faktablad etc. Det finns även bildmaterial från ca 5 400 filmer. I vår filmdatabas på Folkrörelsearkivet i Umeå kan man söka på svensk titel, originaltitel eller regissör. Filmarkivet har skänkts till Folkrörelsearkivet av Tom Palmen och Umeå filmfestival.

Exempel ur arkivet