Föredrag i Malå den 2/5

Torsdag den 2 maj klockan 18.00 kommer Lena Berglund, byggnadsarkivarie vid

Västerbottens museum och Susanne Odell, arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten att berätta om den arbetsstugor för barn som fanns i Västerbotten under 1900-talets första hälft.

Välkommen till Malå bibliotek!

Fritt inträde.