Kallelse till årsmöte

Härmed kallas medlemsorganisationerna i Västerbotten till årsmöte lördagen den 21 mars 2020.
(Kallelsen skickas även ut till medlemsorganisationerna per post/e-post).

Tid: 13.00
Plats: Forskarrum Nordanå, Skellefteå

Program:
11.00 Guidad tur ”bakom kulisserna” i Folkrörelsearkivets arkiv i Skellefteå. Obs! Särskild föranmälan krävs till elisabeth.wiklund@folkrorelsearkivet.se senast den 10 mars.
——
13.00 Kaffe med smörgås
13.30 Föredrag: Gå till historien med arkivet – Guldkorn ur arkivets 50-åriga historia
ca. 14.00 Årsmötesförhandlingar

Motioner
Föreningens stadgar anger att ”Förslag om viss frågas behandling på representantskapets sammanträde skall skriftligen inges till styrelsen senast 14 dagar före sammanträdet”. Motioner till årsmötet skall därför vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast fredag den 6 mars 2020.

Nomineringar
Förslag till nomineringar (bifogas med utskicket till medlemsföreningarna) skall vara valberedningen tillhanda senast fredag den 6 mars 2020.

Ombud
Enligt stadgarna representeras ansluten organisation med 1 ombud vid Folkrörelsearkivets årsmöte. Ombudsfullmakt (bifogas med utskicket till medlemsföreningarna) skall vara Folkrörelsearkivet till handa senast fredag den 6 mars 2020.

Årsmöteshandlingar skickas ut till de anmälda ombuden i god tid före årsmötet.

Umeå 2020-02-20

Lina Vänglund          Anna Sténs
Ordförande                Arkivchef