Årets arkiv 2013!

För arbetet med att uppmärksamma allmänheten på arkiven och dokumentationen av Umeås Hardcorescen och veganrörelse har Folkrörelsearkivet i Västerbotten utnämnts till Årets arkiv 2013.

Utmärkelsen delas årligen ut av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet. I priset ingår en prissumma på 20 000 kr.

– Vi känner oss oerhört hedrade, finare utmärkelse än såhär kan man inte få i arkivsammanhang säger Karin Holmgren, arkivchef. Nu känner vi oss än mer sporrade att fortsätta vårt arbete som arkivmissionärer. Själva är vi välbekanta med vilka skatter arkiven kan rymma, nu vill vi bara frälsa alla andra också!

Juryns motivering:
”Folkrörelsearkivet i Västerbotten har skapat ett unikt och modernt folkrörelsearkiv: ”Umeå Hardcore”. Med tonvikt på Umeå och 1990-tal presenteras här Sveriges största samling av musik- och livsstilsrelaterat material med anknytning till fenomenet Umeå Hardcore. Folkrörelsearkivet ser möjligheterna i arkivsektorn och arbetar för att lyfta och stärka arkivets roll mot både allmänhet och beslutsfattare. De arbetar hårt för att utveckla den utåtriktade verksamheten och använder nya metoder för insamling och för presentation av dagens moderna folkrörelser.”

Läs mer på Arkivforum : årets arkiv 2013

David Sandströms arkivkista
D. Sandströms arkivkista