Arkivkalender Umeå 2014

Efter julkalendern tar en ny kalender vid – hela 2014 kan du öppna luckor som kastar dig rakt in i arkivens fängslande värld, varje dag presenteras ett nytt stycke Umeåhistoria.

Arkivkalendern Umeå anno 2014 är Riksarkivets bidrag till kulturhuvudstadsåret 2014 i samarbete med Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå stadsarkiv, Företagsarkivet i Västerbotten, Landstingsarkivet i Västerbotten, Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, Västerbottens museum samt Universitetsförvaltningens arkiv och Forskningsarkivet, Umeå universitet.

På sidan publiceras dagligen en ögonblicksbild ur Umeås historia med koppling till dagens datum. Ett digitaliserat dokument, fotografi, film eller ljud från något av de samverkande arkiven läggs upp och kompletteras med en förklarande text och länkar till var man kan hitta mer information om arkivet. En ny sida läggs ut varje dag under hela 2014. Det går bra att titta på datum som varit men kommande datum syns inte i förväg.

Här kan du fr o m 1 janurari 2014 ta del av kalendern.

Öppettider jul- och nyårsghelgerna

23 december – 1 januari: Stängt

Välkommen åter torsdagen 2 januari, då håller vi öppet som vanligt kl 9-16.

 

Arkivens dag 9 nov : Flora och fauna

Skellefteå

Arkivens dag firas på Skelleftehamns bibliotek  kl 11-14.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten ställer ut arkivmaterial från Skelleftehamn och arkivets Bokbinderi visar exempel på olika uppdrag de kan få. Barn och unga kan komma och göra ett alldeles eget arkiv. Allt material finns på plats – det är bara dina minnen som saknas!

Museum Forum Rönnskär visar gamla bilder och spännande arkivmaterial från Rönnskär.

Umeå

Arkivnätverk Umeå bjuder in till Arkivens dag på Västerbottens museum kl 11-17.

Program 
Arkivutställning – Arkivpersonal finns på plats i museets entréhall med en mängd arkivhandlingar på tema flora och fauna att fördjupa sig i.

Släktträdens svarta får – Medlemmar ur Södra Västerbottens släktforskare ger tips och råd för dig som vill släktforska.

Föredrag i Bio Abelli
Kl 12–12.45 Stefan Ericsson: Går det inte lika bra med ett foto? Om vikten av att bevara naturaliesamlingar
Stefan Ericsson är museiintendent vid Herbarium UME, de botaniska samlingarna vid Umeå universitet. Har i över 30 år drivit projektet Västerbottens läns florainventering som ska utmynna i en kommenterad atlas över växternas utbredning och förekomst i länet.

Kl 13.15–14 Elin G Håkansson: Skönhet, fostran och socialpolitik – trädgården som arena vid sekelskiftet 1900
Elin G Håkansson är konstvetare och skribent. Utflyttad Skellefteåbo och f.d. student vid Umeå universitet som numera finns i Stockholm. Är sedan 2013 verksam som ledamot i styrelsen för Forum för träd- gårdshistorisk forskning.

Kl 14.30–15.15 Gunnel Carlsson: Trädgårdsliv — om möten med människor, växter och trädgårdar
Gunnel Carlsson är trädgårdsjournalist, programledare och föreläsare. Har skrivit flera böcker om trädgårdar och trädgårdsliv och ger i dagens föreläsning exempel på vad trädgården gör med oss människor.

Svenska pelargonsällskapet och Västerbottens läns botaniska förening medverkar också under under dagen.

Arr: Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Forskningsarkivet, DAUM, Umeå stadsarkiv, Västerbottens museum och Västerbottens landstingsarkiv.

Arkivens dag program PDF

På jakt efter det förflutna med geocaching

I närheten av varje skola har något spännande hänt. Vissa händelser är sedan länge bortglömda men finns bevarade i våra arkiv och de händelserna vill vi berätta om.

I höst förbereder Folkrörelsearkivet i Västerbotten ett nytt skolprogram som kommer dra igång våren 2014. För att kunna anpassa materialet till just er skola bjuder vi redan nu in lärare att anmäla intresse.

Med hjälp av Geocaching ger vi oss ut på jakt efter elevernas egen historia i deras närmiljö. Som avslutning får eleverna fritt tolka den historia de fått ta del av – en målning, film, teater osv, utifrån elever och lärares önskemål.

För inspiration  

Programmet är framtaget med hänsyn till läroplanen med fokus på: ”Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser”. Vi vänder oss till åk 6-9 med start så snart snön är borta!

Kontaktperson:
Marika Eserstam Kjellsson
0910-880 05, marika.eserstam-kjellsson@folkrorelsearkivet.se

Årets arkiv 2013!

För arbetet med att uppmärksamma allmänheten på arkiven och dokumentationen av Umeås Hardcorescen och veganrörelse har Folkrörelsearkivet i Västerbotten utnämnts till Årets arkiv 2013.

Utmärkelsen delas årligen ut av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet. I priset ingår en prissumma på 20 000 kr.

– Vi känner oss oerhört hedrade, finare utmärkelse än såhär kan man inte få i arkivsammanhang säger Karin Holmgren, arkivchef. Nu känner vi oss än mer sporrade att fortsätta vårt arbete som arkivmissionärer. Själva är vi välbekanta med vilka skatter arkiven kan rymma, nu vill vi bara frälsa alla andra också!

Juryns motivering:
”Folkrörelsearkivet i Västerbotten har skapat ett unikt och modernt folkrörelsearkiv: ”Umeå Hardcore”. Med tonvikt på Umeå och 1990-tal presenteras här Sveriges största samling av musik- och livsstilsrelaterat material med anknytning till fenomenet Umeå Hardcore. Folkrörelsearkivet ser möjligheterna i arkivsektorn och arbetar för att lyfta och stärka arkivets roll mot både allmänhet och beslutsfattare. De arbetar hårt för att utveckla den utåtriktade verksamheten och använder nya metoder för insamling och för presentation av dagens moderna folkrörelser.”

Läs mer på Arkivforum : årets arkiv 2013

David Sandströms arkivkista
D. Sandströms arkivkista

Anna Lundbergs personarkiv

Anna Elise Lundberg föds den 7 april 1904 i Källbomark, Byske. När hon är 16 år (1920) emigrerar hon till USA och blir medlem i Svenska missionsförbundet i Nordamerika. Där träffar hon Folke Boberg, missionär i Kina, och följer honom dit 1928.

Genom Annas brev hem till Källbomark får vi på nära håll följa ett spännande människoöde. I de första breven berättar hon för familjen om den fantastiska resan till Kina via den transibiriska järnvägen. Här kan man nästan känna lukten och höra sorlet från hennes medpassagerare på tåget. Hon skriver också om sin kärlek till Folke och hur mycket hon ser fram emot sin uppgift i Kina. Väl framme får vi följa hennes arbete bland lokalbefolkningen på nära håll och hon skriver också om hennes och Folkes bestyr kring det kommande bröllopet.

Ganska snart tar deras liv en annan vändning – Anna insjuknar i dysenteri och nu är det Folke som tar över brevskrivandet hem till Källbomark. Han skriver lika målande och nära som Anna men hans brev är fyllda av sorg och saknad. Han skriver om de krossade bröllopsplanerna och om Annas sista tid i livet.

Anna och Folkes brev har varit en del i vårt arbete mot skolorna tillsammans med Kultur Skellefteås mediapedagog Claes Rönnqvist. Utifrån breven har eleverna fått göra korta filmer för att gestalta en ung kvinnas liv i början av förra seklet. Filmerna hittar ni här: www.vimeo.com/59650340

Brev från Anna Lundberg, sida 1
Brev från Anna Lundberg, sida 1
Brev från Anna Lundberg, sida 2
Brev från Anna Lundberg, sida 2
Brev från Anna, sida 3
Brev från Anna, sida 3
Brev från Anna, sida 4
Brev från Anna, sida 4
Brev från Folke Boberg till Annas föräldrar
Brev från Folke Boberg till Annas föräldrar

 

 

 

Folkrörelsearkivet kan bli årets arkiv 2013

Folkrörelsearkivet i Västerbotten är en av de tre nominerade till utmärkelsen Årets arkiv som delas ut årligen av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet! Läs mer på DIK.se