Arkivkalender Umeå 2014

Efter julkalendern tar en ny kalender vid – hela 2014 kan du öppna luckor som kastar dig rakt in i arkivens fängslande värld, varje dag presenteras ett nytt stycke Umeåhistoria.

Arkivkalendern Umeå anno 2014 är Riksarkivets bidrag till kulturhuvudstadsåret 2014 i samarbete med Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå stadsarkiv, Företagsarkivet i Västerbotten, Landstingsarkivet i Västerbotten, Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, Västerbottens museum samt Universitetsförvaltningens arkiv och Forskningsarkivet, Umeå universitet.

På sidan publiceras dagligen en ögonblicksbild ur Umeås historia med koppling till dagens datum. Ett digitaliserat dokument, fotografi, film eller ljud från något av de samverkande arkiven läggs upp och kompletteras med en förklarande text och länkar till var man kan hitta mer information om arkivet. En ny sida läggs ut varje dag under hela 2014. Det går bra att titta på datum som varit men kommande datum syns inte i förväg.

Här kan du fr o m 1 janurari 2014 ta del av kalendern.