Rulla papperspärlor

Rulla färgglada papperspärlor med spillmaterial från vårt bokbinderi.

Under höstlovet bjöd vi i till öppen workshop i Forskarrum Nordanå. Det blev full rulle i två dagar, 200 barn, unga och vuxna kom för att rulla papperspärlor. Kolla artikeln i Norran om du vill läsa mer: http://norran.se/nyheter/skola/papper-blir-till-parlor-291436

bokbinderipapper
Bokbinderipapper
Rulla pärlor
Rulla pärlor
Färdiga pärlor
Färdiga pärlor
Färdiga pärlor
Färdiga pärlor
Halsband
Halsband
Rulla papperspärlor under höstlovet
Papperspärlor

 

Tisdag 28 okt och onsdag 29 okt
Drop-in mellan kl. 12-15
Från ca 7 år och uppåt.
Plats: Forskarrum Nordanå

Sävenäs bönhus

Sävenäs bönhus, modell
Sävenäs bönhus. Klicka på bilden för att se den större.
Modellritning
Modellritning.Klicka på bilden för att se den större.
Modell taket
Modell taket.Klicka på bilden för att se den större.

Den 3-4 oktober gästade Folkrörelsearkivet de Lokalhistoriska dagarna i Sävenäs. Med oss hade vi en utställning om Sävenäs missionsförening.  I våra arkiv finns dessutom ritningar på bönhuset och besökare kunde under dagen prova att bygga en egen liten modell av huset. Otroligt nog visade det sig att två barn som byggde modellen var barnbarnbarnsbarn till Gustav Berggren, en av dom som var med och byggde huset 1921.

I våra arkiv kan man följa hur arbetet med bönhuset gick till:

Protokoll den 27 september 1915
Protokoll den 27 september 1915. Klicka på bilden för att se den större.

Sävenäs bönhus stod färdigt 1922 och var resultatet av flera års frivilligarbete. Redan 1913 valdes en kommitté för att undersöka möjligheten att bygga ett bönhus och sommaren 1915 fick man tillfälle att förvärva en tomt i Sävenäs. Pengar saknades och man vände sig därför till disponent Sundberg på Sävenäs Bolaget för ekonomisk hjälp. Sundberg lovade att bolaget skulle förskottera köpeskillingen, samt att han skulle utverka en rabatt hos bolaget att köpa virke för 1/3 av priset. Senare kom köpeskillingen för tomten att erhållas som en gåva (600 kr) från Sävenäs Nya Aktiebolag samt att de fick 10 års räntefritt anstånd med att betala virket. Den 27 september 1915 bildades Sävenäs Missionsförening u p a. Föreningens ändamål var att bygga ett en gudtjänstlokal i Sävenäs.

Protokoll 28 maj 1916
Protokoll 28 maj 1916. Klicka på bilden för att se den större.
Ritningar
Ritningar.Klicka på bilden för att se den större.
Ritningar
Ritningar.Klicka på bilden för att se den större.

 

1916 fick föreningen en större gåva på 3000 kr av Grosshandlaren J Markstedt i Skellefteå. Nu kunde förberedelserna av bygget börja. Man upprättade ritningar, planerade tomten samt började grundläggning under 1917. Det valdes en byggnadskommitté som fick i uppdrag att göra vad som kunde göras för att Bönhusbygget skulle framåtskrida.

Bygget av bönhuset startar
Bygget av bönhuset startar. Klicka på bilden för att se den större.
Berättelse över 1920 års verksamhet
1920 års verksamhetsberättelse. Klicka på bilden för att se den större.
Protokoll den 18 december 1921
Protokoll den 18 december 1921. Klicka på bilden för att se den större.

Det blev dock sämre tider och allt arbete lades att vila. 1918 beslöt man ändå att påbörja arbetet trots dyrtiderna. Byggnadskommittén förberedde arbetet genom infodrande av kostnadsförslag och upprättande av arbetsbeskrivning. Kommittén blev dock betänksam att påbörja arbetet och vid 1919 års årsmöte föreslogs ytterligare uppskov. Årsmötet lämnade handlingsfrihet åt kommittén att bestämma tidpunkt för byggets påbörjande. Söndagen den 18 december 1921 beslöt man att arbetet med bygget skulle börja redan nästa dag! Tomtvirket hade redan börjat komma. Arbetet skulle utföras mot en timpenning på 50 öre, dock vore det : ”varje särskild arbetares frivilliga sak att till föreningen avstå från sin avlöning för kortare eller längre tid”.

Virkesåtgång missionshuset
Virkesåtgång missionshuset. Klicka på bilden för att se den större.
TIdningsurklipp om invigningen av Sävenäs bönhus
TIdningsurklipp om invigningen av Sävenäs bönhus. Klicka på bilden för att se den större.

Ett år senare, den 17 dec 1922 kunde bönhuset invigas. Kostnaden för bönhuset beräknades till 27 000 kr. I detta ingick frivilligarbete med ca 1000 kr. Föreningen lyckades inte täcka kostnaden helt utan hade en skuld på ca 4000 kr.  Att skulden kunnat bli så pass liten beror på de gåvor som skänktes av bl a Sävenäs Ab samt grosshandlaren J Markstedt. Samt stora insatser av frivilligarbete eller gåvor. Föreningen lyckades också hålla nere kostnaderna genom förmånliga inköp av material samt låga arbetskostnader. Föreningen upphör 19 mars 1963 och beslutar då att som gåva överlåta Sävenäs bönhus med inventarier och tillhörande tomt med tillgångar och skulder till Skelleftehamns EFS.   

 

 

 

Klemensnäs Abf-kör sjöng på nytt i Ursviken

Den 14 och 15 okt deltog Folkrörelsearkivet i Museet på väg. Ett årligt arrangemang som Skellefteå museum genomför på olika platser i Skellefteå kommun. I år var det dags för Ursviken bibliotek att fyllas med arkivmaterial, foton, museiföremål, berättarcafé och utställningar.

Folkrörelsearkivet plockade fram Klemensnäs Abf-kör ur arkivet. Kören var verksam mellan 1945-1998. Åter kunde kören uppträda på plats genom foton och ljudupptagning som vi hade i vårt arkiv. Dessutom fick 80 barn i åk 4 och 5 prova på att tillverka hemarkiv som de fyllde med sina minnen.

Museet på väg är ett samarbete mellan: Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet i Westerbotten och Kultur Skellefteå. http://skellefteamuseum.se/evenemang/museet-pa-vag-3/

DSC_1291DSC_1284DSC_1294DSC_1293elever tillverkar arkivmappar