Yttrandefrihet & demokrati

På Västerbottens museum pågår nu utställningen Yttrandefrihetens gränser. Den handlar om vikten av att olika röster kommer till tals i en demokrati, men också om de svårigheter som kan uppstå. Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna, även till det vi inte gillar. 

I en monter i museets foajé visar vi material från Folkrörelsearkivet i Västerbotten som hänger ihop med personer och händelser som rör kamp under mer än 100 år i Västerbotten – för kvinnors rättigheter och rösträtt, för arbetarnas organisering, mot hyreshöjning och nedläggning av en sjukstuga. 

Välkommen att ta del av de fyra korta nedslagen, som ger exempel på vad som finns i vårt arkiv! Och visst är det viktigt att material sparas – även i fortsättningen – så att vi kan spåra och påminnas om arbetet för och i en demokrati?

Att berätta utifrån arkivmaterial – film och samtal under Berättarfestivalen i Skellefteå

Vad innebär ett demokratiskt arkiv? Till vad och hur kan materialet användas, till exempel i film, scenkonst, bild och romaner?

FILM: Då skrömta härjade i Svartberget.
Från 1880-talet och den lilla byn Svartberget i Vindelns kommun kommer en sägenliknande berättelse om ett eskalerande gräl mellan två kvinnor. Hårda ord och beskyllningar om tjuveri hämnas med hjälp av Den Onde. Filmen, som bygger på nertecknade berättelser och intervjuer, undersöker på vilket sätt berättelsen traderats och förändrats fram till i dag. 
Medverkande: Petter Engman och Marianne Folkedotter. 

Petter Engman arbetar som dokumentärfotograf på Västerbottens museum. Hans uppgifter resulterar ofta i utställningar, publikationer och filmer. Teman har till exempel varit minoriteter, skog och arbetsstugor.

Marianne Folkedotter har som berättarantikvarie på Västerbottens museum utvecklat metoder för medskapande och förmedling av länets immateriella kulturarv. Marianne har producerat många berättarföreställningar som bygger på arkivmaterial. ”Mina Ungar – dagbok från en byskola” baserad på Berta Hanssons dagboksanteckningar och bilder var den senaste.

SAMTAL: Till vad och hur kan arkivmaterial användas, till exempel i scenkonst, bild och romaner?
Om spännande möjligheter, men också gränsdragningar mellan fakta och fiktion. Är sanningen bara det som finns dokumenterat?  
Medverkande: Karin Alfredsson, Hagar Malin Hellkvist Sellén, Karin Holmgren och Anna Sténs.

Karin Alfredsson arbetar som journalist och författare. Karins senaste romaner utspelar sig i fiktiva Granträskåsen i Västerbottens inland. Stoff till berättelserna om Vajlett och Rut samt Roger och Rebecka har bland annat hämtats från protokoll från pingstförsamlingar och husmodersföreningar som finns på Folkrörelsearkivet i Umeå.

Hagar Malin Hellkvist Sellén arbetar som koreograf. Till sina föreställningar Missionären, Parveln och Flottarkärlek har hon delvis använt arkivmaterial. Hon vill med sitt arbete lyfta quera och gestalta avsnitt ur historien som marginaliserats. Nu arbetar hon med produktionen Kvinnor och skog.

Karin Holmgren arbetar som förste arkivarie på Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Karin har lång erfarenhet av arkivmaterial av olika slag och härkomst, med stort engagemang för att det också ska användas.

Anna Sténs är nybliven arkivchef på Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Anna är historiker med ”grävvana” och intresse för att sprida forskning, historia och kulturarv till en bred publik. 

Arr: Demokratiska arkivet (Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Västerbottens museum) i samverkan med Nordiskt Berättarcentrum.
Fri entré, men begränsat antal platser – BILJETT krävs.

Läs mer här och se en teaser på filmen:
https://berattarfestivalen.se/program/programpunkt/1311/

Foto av Karin Alfredsson: Elisabeth Ohlsson Wallin.
Foto av Hagar Malin Hellkvist Sellén: Sofia Runarsdotter.