Yttrandefrihet & demokrati

På Västerbottens museum pågår nu utställningen Yttrandefrihetens gränser. Den handlar om vikten av att olika röster kommer till tals i en demokrati, men också om de svårigheter som kan uppstå. Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna, även till det vi inte gillar. 

I en monter i museets foajé visar vi material från Folkrörelsearkivet i Västerbotten som hänger ihop med personer och händelser som rör kamp under mer än 100 år i Västerbotten – för kvinnors rättigheter och rösträtt, för arbetarnas organisering, mot hyreshöjning och nedläggning av en sjukstuga. 

Välkommen att ta del av de fyra korta nedslagen, som ger exempel på vad som finns i vårt arkiv! Och visst är det viktigt att material sparas – även i fortsättningen – så att vi kan spåra och påminnas om arbetet för och i en demokrati?