Föreläsningsserie

I samarbete med Västerbotten förr & nu, Studieförbundet Vuxenskolan, Skellefteå museum, Västerbottens museum och Lycksele skogs- och samemuseum bjuder vi i höst på en föreläsningsserie i tre delar!

En föreläsningspilotserie på initiativ av Västerbotten förr & nu tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan, som går att delta i live på orten där föredraget hålls, men samtidigt livestreamad på flera orter runt om i länet! Först ut är Laila Eliasson i Vilhelmina den 28/9. Övriga tillfällen blir den 12/10 (live vid Skellefteå museum) och den 26/10 live vid Västerbottens museum i Umeå! (läs mer nedan). Upplägget är att ett föredrag hålls i Vilhelmina, Skellefteå eller Umeå, live på ett ställe och livestreamad till de andra samt till Skogs- och samemuseet i Lycksele!

Varmt välkomna till alltihop men allra först till Lailas berättelse 28/9!

Lisa Johansson – torparungen som blev ulltavlans moder.
Onsdag 28/9 18:30-19:30

Laila Eliasson berättar om Lisa Johansson – ulltavlans moder. Vi får höra historien om hennes hårda uppväxt på ett skogstorp i Västerbottens inland till att bli erkänd konstnär, författare och folklivsforskare.

Plats: Vilhelmina, Studieförbundet Vuxenskolans lokal, Volgsjövägen 30.

Lycksele – Skogs- och samemuseet, Maskinepoken (Digital stream)
Skellefteå Museum – Konferenslokalen Plan 2 (Digital stream)
Umeå. Västerbottens Museum, Bio Abelli (Digital stream) 

Att timra hus på bondska.
Onsdag 12/10 kl. 18.30-19:30

Byggnadsantikvarie Pernilla Lindström berättar mer om hur husen traditionellt byggts i Västerbotten och vilka ord och begrepp på bondska som då användes.

Plats: Skellefteå Museum, konferenslokalen plan 2.

Lycksele, Skogs- och samemuseet, Maskinepoken (Digital stream).
Vilhelmina, Studieförbundet Vuxenskolans lokal, Volkgsjövägen 30 (Digital stream)
Umeå. Västerbottens Museum, Bio Abelli (Digital stream)

Om traditionsmusik och skapande.
Onsdag 26/10 kl. 18.30-19:30

Bland annat med utgångspunkt i ett nothäfte med musik från Umeå som den spelades för över 200 år sedan, berättar spelmannen Daniel Pettersson om hur traditionellt material kan utgöra en bas för konstnärligt arbete och nyskapande. Handskrivna noter, dans, historiska dokument, klingande källor och instrumentbygge samverkar i skapandeprocessen när spelmannen levandegör kulturarvet.


På nättidskriften Västerbotten förr & nu kan du läsa artiklar från föredragshållarna: Nättidskriften Västerbotten förr & nu (nattidskriftenvasterbotten.se)