Begränsad service i Umeå vecka 22 och 23

Just nu är hela personalgruppen i Umeå sysselsatt med att ordna och förteckna Umeå lottakårs arkiv – en intressant kvinnorörelse som var delaktig i allt från luftspaning till flyktingmottagning under andra världskriget. Under de två kommande veckorna kan vi därför vara lite svåra att nå på telefon. Du som vill komma och forska eller lämna in material är välkommen att via e-post, info@folkrorelsearkivet.se, boka in ditt besök vecka 24 eller senare.

Folkrörelsearkivets personal som ordnar arkiv.

Stängt under Kristi himmelsfärd

Onsdag eftermiddag den 17 maj, torsdag den 18 maj och fredag den 19 maj har vi stängt för besök och leveranser i både Skellefteå och Umeå. Välkomna åter efter helgen!

Välkommen till Folkrörelsearkivets årsmöte den 20 april!

Kallelse till årsmöte för Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Härmed kallas medlemsorganisationerna i Folkrörelsearkivet i Västerbotten till årsmöte torsdagen den 20 april 2023.

Vi inleder med fika och ett föredrag med titeln ”I En Grotta Under Döbelns Park”: 60 år med Grotteatern – från skrivmaskin till digitalt, av och med Tom Åsberg, Grotteatern.

Tid: 18.30

Plats: Sveasalen, Ordenshuset, Skolgatan 48, Umeå

Handlingar till årsmötet inklusive föredragningslista finns här:

Kom och bli vår nya kollega!

Är du arkivarien som vill utvecklas med oss? Nu söker Folkrörelsearkivet och Företagsarkivet en arkivarie i Skellefteå som utvecklar arkiven som kunskapsbank, ökar samverkan med kultur-, närings- och föreningsliv och stärker besöksmålet Nordanå.

Skicka in din ansökan, mer info hittar du i annonsen på arbetsförmedlingen, se länk nedan!

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/27128393

Vinjettbild: Nordanå. Foto: Skellefteå museum

Begränsad åtkomst till tidningslägg i Umeå

Just nu har vi begränsad tillgänglighet till tidningsläggen i Umeå. Det beror på fuktskada i en vägg som nu håller på att åtgärdas. Under tiden arbetet med detta pågår, är främst tidningsläggen under rubriken ”Övriga lägg och lösa tidningar” otillgängliga (se listan nedan).

Västerbottens-Kuriren finns fortfarande tillgänglig med några enstaka undantag. När det gäller Västerbottens Folkblad är de äldsta läggen tillgängliga medan utgivningen mellan 1946–1976 är otillgängliga under tiden renoveringsarbetet pågår.


Otillgängliga tidningslägg – enstaka år:

Västerbottens Folkblad 1946–1976
Västerbottens-Kuriren 1995–1996

Otillgängliga tidningslägg – alla år:
(ur kategorin Övriga lägg och lösa tidningar)

Aftonposten
Arbetarens Vän
Arbetarepolitiken
Ares
Dagposten
Dagsposten
Dala-Demokraten
Folkets Dagblad
Fritt folk
För frihet och rätt
Jordbrukarnas föreningsblad
Landet fritt
Månads- och Programblad IOGT Västerbotten
Nationell tidning
Nordsvenska Dagbladet
Norra Westerbotten
Norrbottens Folkblad
Norrlands Tidningar
Norrländska Missionsbladet
Nykterhets Basunen
Riksposten
Samefolkets Egen Tidning
Skellefteå Nya Tidning
Skellefteåbladet
Svaret
Svensk Botten
Svensk Lösen Flygblad
Sverige Fritt
Sverige-Tyskland
Tidens Röst
Tyska Röster
Umeå Nya Tidning
Umeåbladet
Ungsvenska lösen
Vägen Framåt
Västerbottens Nyheter
Wästerbottens Nyheter

Läs mer om tidningsläggen under fliken ”Våra samlingar”: Dagstidningar – Folkrörelsearkivet i Västerbotten (folkrorelsearkivet.se), där tipsar vi även om de digitaliserade dagstidningar som finns att komma åt via Kungliga bibliotekets hemsida.

Västerbotten förr & nu

Nu kan du bli medlem i föreningen Västerbotten förr & nu! Medlemskapet kostar 200 kr per år, och som medlem stöder du arbetet med framtagning av nättidskriften Västerbotten förr & nu som är gratis och tillgänglig för alla! Som stödmedlem får du varje kvartal ett e-postat medlemsblad med information om nättidskriften, föreläsningar, utställningar och andra aktiviteter som kan vara av intresse.

Läs mer om medlemskap här: https://nattidskriftenvasterbotten.se/bli-medlem/

I redaktionen för nättidskriften Västerbotten förr & nu sitter representanter från bland annat Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Skellefteå museum och Skogs- och samemuseet i Lycksele. Nättidskriften synliggör vår nordliga del av landet och publicerar löpande under året en mängd intressanta artiklar samlade under ett för året utvalt tema. För 2023 har redaktionsgruppen valt tema barn & ungdom, men artiklar i andra spännande ämnen ges också utrymme under året!

Här hittar du nättidskriften: https://nattidskriftenvasterbotten.se/