Kågeträskdagboken – ny utställning i Fackverket!

I höst visar Folkrörelsearkivet en ny utställning i Fackverket (i Forskarrum) på Nordanå i Skellefteå.

Dagboksbladen från Kågeträsk är en del av ett unikt släktmaterial från Kågeträsk norr om Skellefteå som bevaras hos Folkrörelsearkivet. Just dagboksanteckningarna är skrivna av de unga systrarna Greta och Lovisa Dahlqvist åren 1891–1901 och ger en inblick i det dagliga livet på gården Anten-Ors. Här redovisas husfolkets utomhusarbete under skördetiden och kvinnornas inomhusarbete under vinterhalvåret med vävning och stickning, även det sociala livet i byn intar en framträdande plats i dagboken.

Kågeträskdagboken är under utgivning. En del utkom 2022 med Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund och Ulf Lundström som redaktörer, och de arbetar nu med ytterligare en del. I utställningen berättas mer om boken och så visar vi kopior av hur bladen ser ut – originalen är mycket sköra – men Folkrörelsearkivets bokbinderi har restaurerat de mest skadade dokumenten och delar av materialet är digitaliserat, så det finns tillgängligt för forskning.

Fackverket är öppet tisdag 12–19 och onsdag–söndag 12–16 (följer Skellefteå museums öppettider).