Arbetsstugor för barn

Onsdag den 22/8 kommer Lena Berglund, byggnadsantikvarie vid Västerbottens museum och Susanne Odell, arkivarie vid Folkrörelsearkivet, att berätta och visa bilder om dåtidens arbetsstugor för barn.

På arbetsstugorna bodde barn som annars inte hade möjlighet att gå i skolan. Med långa sträckor, ofta genom väglöst land bakom sig, kom de för att under terminerna bo, slöjda, hjälpa till med sysslor på arbetsstugan och förstås, gå i skolan. En ibland svår tillvaro, långt borta från mamma och pappa.

Plats: Västerbottens museum (i utställningshall 4)
Tid: 18.00-19.00

Gratis inträde.