På jakt efter det förflutna med geocaching

I närheten av varje skola har något spännande hänt. Vissa händelser är sedan länge bortglömda men finns bevarade i våra arkiv och de händelserna vill vi berätta om.

I höst förbereder Folkrörelsearkivet i Västerbotten ett nytt skolprogram som kommer dra igång våren 2014. För att kunna anpassa materialet till just er skola bjuder vi redan nu in lärare att anmäla intresse.

Med hjälp av Geocaching ger vi oss ut på jakt efter elevernas egen historia i deras närmiljö. Som avslutning får eleverna fritt tolka den historia de fått ta del av – en målning, film, teater osv, utifrån elever och lärares önskemål.

För inspiration  

Programmet är framtaget med hänsyn till läroplanen med fokus på: ”Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser”. Vi vänder oss till åk 6-9 med start så snart snön är borta!

Kontaktperson:
Marika Eserstam Kjellsson
0910-880 05, marika.eserstam-kjellsson@folkrorelsearkivet.se