Begränsade öppettider juni-augusti

Under sommaren har vi semesterstängt en period, övriga tider kan ni som vanligt komma och forska i arkivet eller överlämna arkivleveranser. Aktuella öppettider för Folkrörelsearkivet i Västerbotten hittas alltid under fliken ”Kontakt”. Glad sommar!

Umeå:
Ordinarie öppettider:        Må-Fre kl. 09-16
21/6:                                     Stängt
Midsommarafton 23/6:    Stängt
3/7-21/7:                              Stängt

Skellefteå:
Ordinarie telefontider:       Må-Fre kl. 09-12
21 /6:                                     Stängt
Midsommarafton, 23/6     Stängt
10/7-11/8                              Stängt för semester

Obs! Inlämning av arkivmaterial och framtagning för forskning i Skellefteå sker efter överenskommelse. Besök sker via Forskarrum Nordanå, se öppettider nedan!

Öppettider Forskarrum:
Måndag:                                Stängt
Tisdag-Fredag                      kl. 12-16

Lokalhistoriska ungdomsstipendiet 2017

Årets Lokalhistoriska ungdomsstipendie tilldelas denna gång flera sökanden.

Ellen Enmark årskurs 8 i Norsjöskolan för sin uppsats om Norsjövallen och Kvarnen. Motiveringen lyder:

”En konkret dokumentation av en kulturhistorisk byggnad som både är tillbakablickande och framåtsyftande”.

Vidare tilldelas Alva Dahlqvist Cederstrand, Elsa Forsman, Elsa Jansén, Emma Holmgren, Julia Lindmark och Nathalie Behrend humanistiska programmet årskurs 2 Anderstorpgymnasiet för sin film ”Halv åtta hos mig på 1800-talet”. Motiveringen lyder:

 ”Ett arbete som levandegör Västerbottnisk mattradition på ett lättillgängligt och informativt sätt”.

Filmen finns att se här: https://www.youtube.com/watch?v=R2yNsE65qF4

 

Det lokalhistoriska ungdomsstipendiet är instiftat av Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten. Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra och stimulera ungas intresse för lokal historia. Stipendiesumman är 5000 kr och delas ut årligen.