Lokalhistoriska ungdomsstipendiet 2017

Årets Lokalhistoriska ungdomsstipendie tilldelas denna gång flera sökanden.

Ellen Enmark årskurs 8 i Norsjöskolan för sin uppsats om Norsjövallen och Kvarnen. Motiveringen lyder:

”En konkret dokumentation av en kulturhistorisk byggnad som både är tillbakablickande och framåtsyftande”.

Vidare tilldelas Alva Dahlqvist Cederstrand, Elsa Forsman, Elsa Jansén, Emma Holmgren, Julia Lindmark och Nathalie Behrend humanistiska programmet årskurs 2 Anderstorpgymnasiet för sin film ”Halv åtta hos mig på 1800-talet”. Motiveringen lyder:

 ”Ett arbete som levandegör Västerbottnisk mattradition på ett lättillgängligt och informativt sätt”.

Filmen finns att se här: https://www.youtube.com/watch?v=R2yNsE65qF4

 

Det lokalhistoriska ungdomsstipendiet är instiftat av Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten. Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra och stimulera ungas intresse för lokal historia. Stipendiesumman är 5000 kr och delas ut årligen.