Jörns folketsparkförening u.p.a

När man söker på Jörn i Folkrörelsearkivets databas får man 123 träffar. Det talar för att Jörnsbygdens innevånare inte är något undantag när det gäller att engagera sig på fritiden. Precis som övriga västerbottningar har man jobbat för en bättre framtid och fritid. Ett stort och fint arkiv som finns hos oss på Folkrörelsearkivet är Jörns folketsparkförening u.p.a, med 5,5 hyllmeter arkivhandlingar.

Föreningen bildas 1932 och vi kan följa utvecklingen i protokollen redan från start. I fastighetshandlingarna ser man att planering av folketshus satte igång omedelbart när föreningen bildas. Bland dokumenten finns kostnadsberäkningar, köpeavtal, entreprenadkontrakten som tecknades och besiktningsprotokoll med mera. Bland ritningarna finner man också förslag från Skellefteå reklam på neonskyltar för biografen.

Biografen blev nog fort populär bland Jörnborna. Biljettredovisningen i arkivet visar att man hade filmvisningar redan 1937, och fram till 1953 finns det redovisning av biljettförsäljningen. I filmförteckningsboken ser man vilka filmer som spelades och när. Till exempel ”En hjältes liv” med Gary Cooper och Signe Hasso i huvudrollerna, som gick upp på vita duken i oktober 1945.

Obs! Filmaffischen är hämtad från Svenska filmdatabasen: En hjältes liv (1944) – SFdb (svenskfilmdatabas.se) Upphovsperson: Jarmo Sundman.

Övriga bilder kommer ur Jörn folketsparkförening u.p.a.s arkiv.

Kågeträskdagboken – ny utställning i Fackverket!

I höst visar Folkrörelsearkivet en ny utställning i Fackverket (i Forskarrum) på Nordanå i Skellefteå.

Dagboksbladen från Kågeträsk är en del av ett unikt släktmaterial från Kågeträsk norr om Skellefteå som bevaras hos Folkrörelsearkivet. Just dagboksanteckningarna är skrivna av de unga systrarna Greta och Lovisa Dahlqvist åren 1891–1901 och ger en inblick i det dagliga livet på gården Anten-Ors. Här redovisas husfolkets utomhusarbete under skördetiden och kvinnornas inomhusarbete under vinterhalvåret med vävning och stickning, även det sociala livet i byn intar en framträdande plats i dagboken.

Kågeträskdagboken är under utgivning. En del utkom 2022 med Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund och Ulf Lundström som redaktörer, och de arbetar nu med ytterligare en del. I utställningen berättas mer om boken och så visar vi kopior av hur bladen ser ut – originalen är mycket sköra – men Folkrörelsearkivets bokbinderi har restaurerat de mest skadade dokumenten och delar av materialet är digitaliserat, så det finns tillgängligt för forskning.

Fackverket är öppet tisdag 12–19 och onsdag–söndag 12–16 (följer Skellefteå museums öppettider).