Arkivens dag 9 nov : Flora och fauna

Skellefteå

Arkivens dag firas på Skelleftehamns bibliotek  kl 11-14.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten ställer ut arkivmaterial från Skelleftehamn och arkivets Bokbinderi visar exempel på olika uppdrag de kan få. Barn och unga kan komma och göra ett alldeles eget arkiv. Allt material finns på plats – det är bara dina minnen som saknas!

Museum Forum Rönnskär visar gamla bilder och spännande arkivmaterial från Rönnskär.

Umeå

Arkivnätverk Umeå bjuder in till Arkivens dag på Västerbottens museum kl 11-17.

Program 
Arkivutställning – Arkivpersonal finns på plats i museets entréhall med en mängd arkivhandlingar på tema flora och fauna att fördjupa sig i.

Släktträdens svarta får – Medlemmar ur Södra Västerbottens släktforskare ger tips och råd för dig som vill släktforska.

Föredrag i Bio Abelli
Kl 12–12.45 Stefan Ericsson: Går det inte lika bra med ett foto? Om vikten av att bevara naturaliesamlingar
Stefan Ericsson är museiintendent vid Herbarium UME, de botaniska samlingarna vid Umeå universitet. Har i över 30 år drivit projektet Västerbottens läns florainventering som ska utmynna i en kommenterad atlas över växternas utbredning och förekomst i länet.

Kl 13.15–14 Elin G Håkansson: Skönhet, fostran och socialpolitik – trädgården som arena vid sekelskiftet 1900
Elin G Håkansson är konstvetare och skribent. Utflyttad Skellefteåbo och f.d. student vid Umeå universitet som numera finns i Stockholm. Är sedan 2013 verksam som ledamot i styrelsen för Forum för träd- gårdshistorisk forskning.

Kl 14.30–15.15 Gunnel Carlsson: Trädgårdsliv — om möten med människor, växter och trädgårdar
Gunnel Carlsson är trädgårdsjournalist, programledare och föreläsare. Har skrivit flera böcker om trädgårdar och trädgårdsliv och ger i dagens föreläsning exempel på vad trädgården gör med oss människor.

Svenska pelargonsällskapet och Västerbottens läns botaniska förening medverkar också under under dagen.

Arr: Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Forskningsarkivet, DAUM, Umeå stadsarkiv, Västerbottens museum och Västerbottens landstingsarkiv.

Arkivens dag program PDF