Föredrag 19/2: Arkiven, författarna & sanningen samt Älvens historia

Folkrörelsearkivet bjuder den 19 februari in till två föredrag i Skellefteå med senior arkivarie Cuno Bernhardsson.

Med drygt 40 års erfarenhet från arkivsektorn, inte minst som förste arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten och senare Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek (nuvarande Umeå universitetsbibliotek Arkiv och specialsamlingar) har Cuno Bernhardsson samlat på sig en mängd kunskaper om arkiv och arkivforskning. Båda föreläsningarna bygger på egna sökerfarenheter i både nationella och internationella arkiv, med fokus på norrländska arkiv. Föreläsningarna är ca 45 min långa och åtföljs av möjlighet till frågor och kommentarer.

Plats: Forskarrum Nordanå, Skellefteå
Pris: Gratis
Ingen föranmälan behövs!

Kl. 15-16 Arkiven, författarna och sanningen
Författare och forskare jag mött genom åren i arkiven.
Personliga intryck och möten.
Vi bjuder på kaffe och thé!


Kl. 18-19 Älvens historia –
Att finna en nordsvensk älvs historia i arkiven
.
I detta föredrag får vi ta del av vilka källor som finns att tillgå och vad älven berättar om landskapet kring den. Cuno Bernhardsson guidar oss genom kartor och spännande arkivhandlingar för att se hur älven har nyttjats genom historien och hur har de olika exploateringarna ändrat miljön omkring den.

Varmt välkomna!