Folk och kultur 2019 – Eskilstuna

Hela sanningen?
Att gestalta arkivmaterial och rita om historien

Den 7 februari arrangerar Folkrörelsearkivet i Västbotten tillsammans med Norrlandsoperan ett seminarium på Folk och kultur i Eskilstuna.

Arkivarie Karin Holmgren och koreograf Malin Hellkvist Sellén diskuterar gränsdragningar mellan fakta och fiktion: är sanning bara det som finns dokumenterat? Vilket ansvar bär konstnären som gestaltar personer som inte längre kan lägga in sitt veto? Kan scenkonsten fungera som ett levande arkiv?

Samtalsledare: Birgit Berndt – konstnärlig ledare dans, Norrlandsoperan.

Mer information och hela programmet finns på:
 https://www.folkochkultur.se/hela-sanningen–41012135

Folk och kultur pågår mellan den 6/2 och den 9/2 2019.