Välkommen till Folkrörelsearkivets årsmöte!

Lördag den 13 april 2024 är det dags för årsmöte för Folkrörelsearkivet i Västerbottens medlemsorganisationer.

Tid: 13.00-15.30 ca
Plats: Obs! Ny lokal: Hörsalen Nordanå (Ernst Westerlunds allé, Skellefteå)

Dagordning och årsmöteshandlingar:

Anmälan av ombud vill vi ha in senast torsdagen den 28 mars. Anmäl gärna ombudet direkt via detta formulär: https://forms.gle/MG9C5Qzk4SL4ryDWA. Det går också bra att göra anmäla på sedvanligt sätt via dokumentet nedan.

Anmälan av motioner och nomineringar till styrelse och övriga poster vill vi gärna ha senast lördagen den 23 mars.

Vill du veta mer om vad din förening har i arkivet? Besök vår databas https://folkrorelsevbtn.positionett.se/ så får du veta mer!

Föredragningslista:

Ärende

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelse
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötesfunktionärer
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
 7. Folkrörelsearkivets årsredovisning för 2023
 8. Revisionsberättelse för 2023
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om styrelsens arvoden och ersättningar
 11. Fastställande av medlems- och arkivavgifter för 2024
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer och revisorsuppleant
 14. Meddelande om auktoriserad revisor och revisorsuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Verksamhetsplan och budget för 2024
 17. Motioner
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas