Sök i vår databas

Det går för närvarande inte att söka i denna databas. Du hittar Folkrörelsearkivets samlingar på Sondera eller via NAD. Du är förstås också välkommen att kontakta oss.

Nya arkiv

 • Västerbottens sportskytteförbund
 • Umeå dövas förening
 • Skellefteå AIK cykelklubb
 • Spinnel-Annas släktforskning
 • Ursvikens by
 • Skellefteå Zontaklubb
 • Umeå teaterförening
 • Coop Nord
 • Skelleftebygdens konstförening
 • Bureå filmstudio
 • IF Björklöven
 • Tjärns by
 • Rödå badhusförening UPA
 • Sävarådalens trädgårdssällskap
 • Björknäs blåbandsförening
 • Adoptionscentrum avd. Västerbotten
 • Unga örnar, Vännäs
 • Rädda barnen, Västerbotten
 • Bureå socialdemokratiska förening
 • Umeå musiksällskap
 • Skogs-, och träfacket avd 2, Västerbotten
 • Junkboda by

Sociala medier

Följ oss på Twitter & Facebook

Umeå Hardcorearkiv

Umeå Hardcorearkiv

Aktuellt

Nya avgifter för förvaring av arkivmaterial

Sep 18, 2014

Fr o m 1 januari 2015 kommer Folkrörelsearkivet i Västerbo...

Barnsommar på Nordanå

Barnsommar på Nordanå

Sep 1, 2014

Pedagogerna på Nordanå vill tacka alla som deltog under Ba...

Fler inlägg »

 

Ur samlingarna

Anna Lundbergs personarkiv

Anna Lundbergs personarkiv

Apr 18, 2013

Anna Elise Lundberg föds den 7 april 1904 i Källbomark, By...

Villa Utsikten

Villa Utsikten

Apr 1, 2013

Ur Gotthard Öbergs personarkiv. Gotthard Öberg (1916-1994)...

Fler inlägg »

Om oss

Folkrörelsearkivet i Västerbotten är ett länsarkiv med uppgift att samla in och förvara handlingar från Västerbottens föreningar och folkrörelser.

Arkiv- och besökslokaler finns både i Umeå och Skellefteå. Sammanlagt förvaras här material från cirka 10 000 arkivbildare på över 6 000 hyllmeter vilket gör arkivet till det största folkrörelse- och föreningsarkivet i Sverige.

Folkrörelsearkivet rymmer handlingar från de traditionella folkrörelserna; arbetar- och fackföreningsrörelsen, frikyrkorörelsen, idrotten, kooperationen och nykterhetsrörelsen men också ett digert föreningsmaterial från områden som rör folkbildning, kultur och fritid liksom byarkiv, släkt- och personarkiv.

Arkivets forskarsal är öppen för allmänheten vardagar kl 9-16. Folkrörelsearkivet äger full inlåningsrätt vilket betyder att du kan låna in handlingar från andra arkiv runtom i landet och få tillgång till dessa i arkivets lokaler.

Har du några frågor om folkrörelsernas historia eller Västerbottens historia i allmänhet, kan du vända dig till Folkrörelsearkivet.

Läs mer