Ett projekt där Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Västerbottens museum samarbetar i jakten på fler berättelser i arkiv och samlingar. Med nya användare och större publik!

Genom projektet lyfter vi berättelser, med koppling till hela Västerbotten, för att öka kunskapen om och intresset för arkiv och samlingar. Genom att kombinera dokument från Folkrörelsearkivet med Västerbottens museums fotografier och föremål undersöks nya vägar för samarbete, för att nå en större publik.

Vi riktar oss till unga och utlandsfödda, eftersom vi har sett att dessa grupper är underrepresenterade som arkivanvändare och besökare. Andra som intresserar sig för kultur och historia är också vår målgrupp. 

Projektets resa, och de fynd som görs, presenteras i en nystartad podcast och genom olika arrangemang. På sikt kommer de också till användning i nya basutställningar på Västerbottens museum.

I projektet arbetar arkivarier, pedagoger, historiker, etnologer och antikvarier vid Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Projektägare är Folkrörelsearkivet i Västerbotten. 

Projektet som nu är avslutat, pågick 2020–2022, och finansierades i huvudsak av Svenska Postkodstiftelsen.

Broschyr om projektet.

Välkommen att följa projektet på Facebook och Instagram!

Foto: Petter Engman, Västerbottens museum.