Konferens
RÖSTER UR HISTORIEN
Förmedla kulturarv genom berättelser

I Västerbotten finns en lång tradition av att arbeta med berättande och kulturarv. Ofta har arkivens skatter kommit till användning. Under den här konferensen tar vi del av flera exempel från länet och från andra aktörer i norra Sverige. Aktuell forskning från Umeå universitet presenteras. Workshops och arkivbesök ingår också i programmet (Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Västerbottens museum, Arkiv- och specialsamlingar/Umeå universitet).

Start: torsdag 11 november kl 10.
Avslut: fredag 12 november kl 14.

Detaljerat program, inklusive praktiska upplysningar om anmälningar mm, annonseras i mitten av september.

Vill du/ni delta med exempel/kort beskrivning av ditt/ert arbete med arkivmaterial och förmedling? Det vore roligt! Möjligheten finns under rubriken ”Röster ur arkiven” (som också är temat för Arkivens dag 2021).
Kontakta: Iréne Gustafson: irene.gustafsson@folkrorelsearkivet.se, tel 090-71 30 34.

Konferensen – för verksamma i museer, arkiv, bibliotek, hembygdsrörelsen samt berättare och studenter – arrangeras av Demokratiska arkivet (ett projektsamarbete mellan Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten) och Nordiskt Berättarcentrum.

Våra samarbetsparters inför konferensen är Umeå universitet/etnologi, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK), Riksarkivet Östersund och Föreningsarkivet i Jämtland.