Konferens
RÖSTER UR HISTORIEN
Förmedla kulturarv genom berättelser

Hur förenar vi fakta, konst, underhållning och folkbildning med muntligt berättande? På vilket sätt kan arkivmaterial användas pedagogiskt? Hur kan podcasts användas som kanal för berättande och vad säger forskningen om kulturarv som samhällskraft? Välkommen till en konferens där kulturarv och berättande står i fokus. Ta del av aktuell forskning från Umeå universitet, fortbildande föreläsningar, kreativa workshops och arkivbesök i dagarna två.

I Västerbotten finns en lång tradition av att arbeta med berättande och kulturarv. Ofta har arkivens skatter kommit till användning. Under den här konferensen tar vi del av flera exempel på detta, från Västerbottens län och från andra aktörer i norra Sverige. Konferensen riktar sig till dig som är verksam inom museer, arkiv, bibliotek, akademi, hembygdsrörelse och berättande.

Varmt välkommen!

Dag, tid och plats

Torsdag 11 november kl 10.00  –  fredag 12 november kl 14.00
Lokal: Bio Abelli på Västerbottens museum

Avgift

800 kr – här ingår lunch dag 1, fika alla dagar samt tvårätters middag på Rex, Rådhuset dag 1
400 kr – här ingår lunch dag 1 samt fika alla dagar
250 kr – här ingår fika alla dagar

Betalning görs efter anmälan, se mer information i samband med anmälan.

Anmälan

Anmäl dig via detta anmälningsformulär >>
Sista anmälningsdag har gått ut.

Max antal deltagare är 100 personer. Först till kvarn gäller.

Vill du delta med exempel av ert arbete med arkivmaterial och förmedling? Möjligheten finns under rubriken ”Röster ur arkiven” under fredag förmiddag. Ange detta i samband med din anmälan.

PROGRAM finns också att ladda ned här.

Dag 1: Torsdag 11 november

10.00 / Konferensens moderator hälsar välkommen

Anna Sténs, arkivchef på Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

10.05 / Inledning: berättelser om livet tar aldrig slut

Ann-Cristin Winroth, lektor i etnologi, Umeå universitet.

10.15 / Pass 1: Att levandegöra kulturarv genom berättelser

HUR FÖRENAR VI FAKTA, KONST, UNDERHÅLLNING OCH FORTBILDNING MED MUNTLIGT BERÄTTANDE?

Västerbottens museum och Västerbottensteatern använder berättande som metod att levandegöra och förmedla kulturarv. Den professionella föreställningen/utställningen kombineras med en berättarfrämjande, uppsökande verksamhet där människor i hela regionen inkluderas. Vi tar del av flera inspirerande exempel, där samspelet mellan de båda organisationerna presenteras.

Helena Magnusson chef, publika avdelningen och Marianne Folkedotter berättarantikvarie, Västerbottens museum samt Robert Herrala, avdelningschef på Nordiskt Berättarcentrum/ Västerbottensteatern.

12.00-13.00 / Lunch

13.15 / Pass 2: Att använda arkivmaterial pedagogiskt och i berättelser

VI HITTADE EN DAGBOK …

Tolvåriga Ida Larsson dagbok från 1905 upphittades i Föreningsarkivet i Östersund. Idas anteckningar beskriver Östersunds miljöer och stadsliv. Hennes dagbok ger perspektiv på allt från stadsutveckling till jämställdhet! Hur kan en arkivkälla, som Idas dagbok, användas som utgångspunkt för program för såväl SFI-elever som förskoleklasser?

Mia Fahlgren, arkivpedagog, Föreningsarkivet i Jämtlands län.

ATT VARA BARN NÄR VÄRLDEN BRINNER

Om vägen från arkivdokument till färdigt skolprogram. Hur har vi arbetat för att utveckla tidsresan och arkivpedagogik som metod i ett alldeles färskt skolprogram?

Anneli Rundström Karlsson, föreståndare och arkivpedagog, Folkrörelsearkivet i Västerbotten i Skellefteå. Katarina Åman, projektledare, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och museipedagog, Skellefteå museum.

ATT PODDA – HUR GÖR NI?

Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund satsar hårt på pedagogik och utåtriktad verksamhet. När pandemin bröt ut förändrades förutsättningar dramatiskt. Då inleddes arbetet med podcasten Dokumenten berättar/Arkivpodden, som sände sitt premiäravsnitt i maj 2020. Projektet Demokratiska arkivet, ett samarbete mellan Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten, har också en podd. Med Livet i arkivet ska intresse och lust för arkiv väckas. Hur går arbetet med poddarna till, vilket arkivmaterial används? Vad vet vi om nedladdningar och lyssnarna?

Jim Hedlund, arkivpedagog, Riksarkivet, Östersund och Iréne Gustafson, projektledare, Demokratiska arkivet.

14.15-14.45 / Kaffe, te och kaka

14.45-16.30 / Välj själv! 

Gå på de två programpunkter som passar sig bäst:

1. ARKIVBESÖK VÄSTERBOTTENS MUSEUM OCH FOLKRÖRELSEARKIVET I VÄSTERBOTTEN

Vi tittar in i arkiven på Gammlia, med museets stora bildarkiv och Folkrörelsarkivets många föreningar, organisationer och personer. Vi får också en glimt av det omfattande arkivmaterial som ett länsmuseum genererar.

Josefine Furu, Västerbottens museum. Ingrid Sjödin, arkivarie, Västerbottens museum. Karin Holmgren, 1:e arkivarie, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

2. FILMVISNING, VÄSTERBOTTENS LÄNS ARBETSSTUGOR

En dokumentärfilm om de hem för skolelever som ordnades på flera orter i Västerbottens inland under 1900-talets första hälft. Dokumentären bygger på ett gediget arkivmaterial och -arbete som vi får veta mer och fråga om.

Susanne Odell, arkivarie, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Petter Engman, fotograf, Västerbottens museum.

3. WORKSHOP: ATT VARA BARN NÄR VÄRLDEN BRINNER

Råd och tips på hur rekvisita och pusselbitar ur arkiven kan användas för möten med elever och äldregrupper. En stunds levande arkivpedagogik och edutainment utifrån ett skolprogram för åldrarna ca 7 – 9 år.

Anneli Rundström Karlsson, föreståndare och arkivpedagog, Folkrörelsearkivet i Västerbotten i Skellefteå. Katarina Åman, projektledare, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och museipedagog på Skellefteå museum.

4. WORKSHOP: IDAS DAGBOK

Prova ett arkivpedagogiskt upplägg för yngre barn, som vanligtvis genomförs som en stadsvandring. Här får vi ta del av en inomhusversion!

Jim Hedlund, arkivpedagog, Riksarkivet, Östersund. Mia Fahlgren, arkivpedagog, Föreningsarkivet i Jämtlands län.

5. SNABBA PODDSKOLAN

Vad är podcasting och styrkan med den ljudliga kanalen? Hur sänder man ”i färg”, och vilken teknik handlar det om? En genomgång med stort utrymme för deltagarnas egna lyssnarreflexioner, frågor och funderingar.

Erica Dahlgren, journalist och poddproducent.

17.00-17.45 / Visning av Kvinnohistoriskt museum (i centrala Umeå)

Kvinnohistoriskt museum visar sina utställningar och berättar om sin verksamhet.

18.30 / Middag REX RÅDHUSET

Dag 2: Fredag 12 november

9.00-10.45 / Pass 3: Om berättande i aktuell forskning vid Umeå universitet

MUNTLIGT BERÄTTANDE OCH KULTURARV SOM SAMHÄLLSKRAFT – NÅGRA NEDSLAG

INLEDANDE ORD

Alf Arvidsson, professor i etnologi

VILKEN BERÄTTELSE DÅ? OM MUSEERS INSAMLING OCH REPRESENTATION I NUTID

AnnCristin Winroth, lektor i etnologi

JAG JOJKAR DÄRFÖR FINNS JAG

Krister Stoor, lektor i samiska studier

9.55-10.20 / Kaffe och smörgås

10.20-10.40 / Fortsättning pass 3

FORSKNING OM IMMATERIELLT KULTURARV UR INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

Alf Arvidsson, professor i etnologi

10.45 / Pass 4: Röster ur arkiven – korta presentationer

Vi anknyter till Arkivens dag som äger rum 13 oktober, och uppmärksammar årets tema ”Röster ur arkiven”. Här inbjuds konferensdeltagare att medverka med korta presentationer (5-15 minuter) som tillsammans blir ett ”smörgåsbord” av röster ur arkiven, med beskrivningar av hur de fångas och används. Om du vill medverka så anger du det i samband med din anmälan.

12.00 / Lunch på egen hand

13.15 / Studiebesök, Arkiv och specialsamlingar, Umeå universitetsbibliotek

Arkiv och specialsamlingar ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv. Här finns originaldokument (brev, manuskript fotografier, klippsamlingar med mera) efter kulturpersoner med norrländsk koppling, såsom Sara Lidman och Torgny Lindgren.

Göran Larsson, arkivarie, Umeå universitetsbibliotek, avdelningen för Arkiv och specialsamlingar

Konferensen arrangeras inom projektet Demokratiska arkivet, ett samarbete mellan Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten, tillsammans med Nordiskt Berättarcentrum. Demokratiska arkivet finansieras med stöd av Postkodstiftelsen.

Andra samarbetsparters i samband med konferensen är Umeå universitet/etnologi, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK), Riksarkivet Östersund och Föreningsarkivet i Jämtland.

Kontakt

Iréne Gustafson
irene.gustafsson@folkrorelsearkivet.se
090-71 30 34

Sofia Wendt
sofia.wendt@vbm.se
090-202 03 55