Alla hus har en historia

”Sök ditt hus i arkiven” brukar vara ett populärt arrangemang på länets museer och arkiv. Demokratiska arkivet har samlat ihop lite tips från Skellefteå museum och Västerbottens museum, och så har vi gjort en dykning på hemmaplan, i Folkrörelsearkivets handlingar, för att visa vad det kan ge.


Om ett hus åren 1923-1944 i Egnahemsnämndens arkiv

Utifrån en bild på ett bostadshus utanför Lycksele började vi nysta i de handlingar som finns i Västerbottens läns Hushållningssällskaps arkiv på Folkrörelsearkivet. Och det visade sig vara en hel del, till exempel ritningar, kostnadsberäkning och lånekontrakt. Arkivalierna kan berätta en hel del om huset, men också om de människor som bott där. HÄR ser du en del av det vi hittade och kunde utläsa.
På Folkrörelsearkivet finns också byaarkiv och brandförsäkringshandlingar som kan ge pusselbitar i ett hus historia.

Egnahem Norrlunda, Lycksele. Foto: Tor Ekholz, Västerbottens museum. På museet finns fler bilder och film som härrör från Hushållningssällskapets verksamhet. Nedan: Stefan Nordström och Aase Axelberg, som bor i huset idag.

Om Margaretas matsalar i Skellefteå

När Skellefteå blev stad 1845 var det många hus som flyttades dit från landsbygden. Staden skulle byggas upp så snabbt som möjligt! Ett av dessa hus flyttades från byn Frostkåge i Byske socken. I huset kom sedan restaurangen Margaretas matsalar att husera i många år innan huset revs för att göra plats för Domusparkeringen.

HÄR kan du följa spåren efter Margaretas matsalar utifrån Skellefteå museums efterforskningar och det föredrag som Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie, brukar hålla.

Huset låg i kvarteret Oxen, mitt i Skellefteås centrum, där nuvarande CK-parkeringen finns.
Pernilla Lindström, framför den plats i Frostkåge, där Margaretas matsalar stod innan flytten till Skellefteå.

Om gården Håkansdal i Kåddis, Umeå, och en bra sammanställning

Västerbottens museum ger också tips på hur du kan få veta mer om ditt hus. HÄR använder de gården Håkansdal i Kåddis i Umeå som exempel. Museet har också gjort en sammanställning över de arkiv och källor som kan vara användbara. Den hittar du HÄR.