Se och lyssna på utställningen

Här kan du lyssna på en kort beskrivning av innehållet i montern på Västerbottens museum.
Utställningen visas under perioden 27 maj till 20 juni.

Utställningstexten kan läsas här.

Utställningstext inläst nedan.

Monter

Monter
Monter
Funktionsrätt Västerbotten och Funktionsrätt Umeå hette tidigare Handikappföreningarnas Centralkommitté i Västerbotten respektive Umeå.
Namnen byttes till handikappföreningarnas samarbetsorgan omkring 1990. Cirka 2017 ändrade de till nuvarande namn.
Monter
Övre högra hörn av monter
Högra nedre hörn av monter
Vänster nedre hörn

Bilder i utställningen

Fotografier från resan och demonstrationen i Göteborg i samband med FN:s internationella handikappår 1981. Ett hundratal västerbottningar deltog.
Källa: Funktionsrätt Västerbotten, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Föremål i utställningen

Punktskriftsmaskin inlånad av Medicinhistoriska museet

Överst i bild finns en skrivmaskin för punktskrift. Punktskrift är en kännbar, taktil skrift som man läser av med fingertopparna. Systemet för punktskrift bygger på en fyrkant som består av punkter. Den är inte större än att den täcks av en fingertopp. Tangenterna motsvarar var och en de sex punkterna i alfabetet. Punktskrift underlättar vardagen för många personer med synnedsättning. Den används av synskadade och blinda i större delen av världen.

Hörseltratt/hörlur som visas tillsammans med modern hörapparat.

Överst i bild finns en hörseltratt/hörlur av okänt datum. Denna typ av hörselhjälpmedel ersattes efterhand av elektriska motsvarigheter med mikrofon och högtalare. 
Nederst i bild en hörapparat använd på 2010-talet.

På bilden syns en injektionsspruta för insulin från 1960, användes för behandling av diabetes.
Föremålen till utställningen har lånats in från Marie Omgren och Maria Holmgren samt Medicinhistoriska museet i Umeå.