Avgifter och medlemsförmåner

Folkrörelsearkivet är en ideell förening som erbjuder en professionell arkivfunktion och service för föreningar och organisationer i regionen, samt tillhandahåller arkiv för forskning. Som medlem i Folkrörelsearkivet i Västerbotten har du flera förmåner:

  • Kraftigt reducerad kostnad för förvaring av arkivmaterial
  • Medlemsrabatt i Folkrörelsearkivets bokbinderi vid inbindning av föreningens handlingar
  • Rådgivning i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor
  • Upp till en timmes återsökning utan kostnad i medlemsföreningens arkiv
  • Gratis visning/föreläsning för föreningen*
  • Inflytande i Folkrörelsearkivets verksamhet genom rösträtt på vårt årsmöte


* Obs! För visningar/föreläsningar som kräver särskilda förberedelser lämnas särskild offert. Vid föreläsningar utanför Folkrörelsearkivets lokaler tillkommer alltid kostnader för resor och eventuella övernattningar.


En sammanställning av våra avgifter ser du nedan:

Medlemsavgifter

Förening/organisation med mindre än 1000 medlemmar: 350 kr/år

Förening/organisation med mer än 1000 medlemmar: 700 kr/år

Arkivavgifter

För medlemmar: 150 kr/påbörjad hyllmeter material. Första hyllmetern utan kostnad.

Icke medlemmar: 300 kr/påbörjad hyllmeter material.

Avgift för gallring och förstöring (strimling) av verifikat äldre än 7 år

För medlemmar: 100 kr/påbörjad timme.

Icke medlemmar: 200 kr/påbörjad timme.