Välkommen till Folkrörelsearkivets årsmöte!

Lördag den 13 april 2024 är det dags för årsmöte för Folkrörelsearkivet i Västerbottens medlemsorganisationer.

Tid: 13.00-15.30 ca
Plats: Obs! Ny lokal: Hörsalen Nordanå (Ernst Westerlunds allé, Skellefteå)

Dagordning och årsmöteshandlingar:

Anmälan av ombud vill vi ha in senast torsdagen den 28 mars. Anmäl gärna ombudet direkt via detta formulär: https://forms.gle/MG9C5Qzk4SL4ryDWA. Det går också bra att göra anmäla på sedvanligt sätt via dokumentet nedan.

Anmälan av motioner och nomineringar till styrelse och övriga poster vill vi gärna ha senast lördagen den 23 mars.

Vill du veta mer om vad din förening har i arkivet? Besök vår databas https://folkrorelsevbtn.positionett.se/ så får du veta mer!

Föredragningslista:

Ärende

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelse
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötesfunktionärer
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
 7. Folkrörelsearkivets årsredovisning för 2023
 8. Revisionsberättelse för 2023
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om styrelsens arvoden och ersättningar
 11. Fastställande av medlems- och arkivavgifter för 2024
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer och revisorsuppleant
 14. Meddelande om auktoriserad revisor och revisorsuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Verksamhetsplan och budget för 2024
 17. Motioner
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Välkommen till Folkrörelsearkivets årsmöte den 20 april!

Kallelse till årsmöte för Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Härmed kallas medlemsorganisationerna i Folkrörelsearkivet i Västerbotten till årsmöte torsdagen den 20 april 2023.

Vi inleder med fika och ett föredrag med titeln ”I En Grotta Under Döbelns Park”: 60 år med Grotteatern – från skrivmaskin till digitalt, av och med Tom Åsberg, Grotteatern.

Tid: 18.30

Plats: Sveasalen, Ordenshuset, Skolgatan 48, Umeå

Handlingar till årsmötet inklusive föredragningslista finns här:

Handlingar till årsmötet den 19 mars 2022

Här finns handlingarna till Folkrörelsearkivets årsmöte som hålls den 19 mars 2022 i Hörsalen, Nordanå. Handlingarna har även skickats ut till de ombud som är anmälda till mötet.

Årsmöte 19 mars 2022

Det är dags för årsmöte för alla medlemsföreningar i Folkrörelsearkivet i Västerbotten!

Mötet äger rum lördagen den 19 mars i Hörsalen på Nordanå, Skellefteå.

Här nedan kan du ladda ner kallelse med program, föredragningslista, blankett för nomineringsförslag till årsmötet, samt fullmakt för ombud.

Under förmiddagen den 19 mars har du möjlighet att följa med på en guidad tur i våra arkiv på Nordanå. Obs! För att delta i den guidade turen krävs en separat anmälan till Elisabeth Wiklund, elisabeth.wiklund@folkrorelsearkivet.se senast den 11 mars.

Välkommen!

Vinjettbild: Ordförandeklubba från Logen 3805 Framtidens Hopp (Eksträsk, Vindeln) och protokollböcker från Västerbottens idrottsförbund samt Holmsunds hamnarbetaresektion. Foto: Folkrörelsearkivet i Västerbotten.