Välkommen till Folkrörelsearkivets årsmöte den 20 april!

Kallelse till årsmöte för Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Härmed kallas medlemsorganisationerna i Folkrörelsearkivet i Västerbotten till årsmöte torsdagen den 20 april 2023.

Tid: 18.30

Plats: Sveasalen, Ordenshuset, Skolgatan 48, Umeå

Ombud Enligt stadgarna representeras ansluten medlemsorganisation med ett (1) ombud vid Folkrörelsearkivets årsmöte.

Ombud utses av behörig representant för organisationen och har rösträtt vid årsmötet.

Observera att vi vill ha anmälan av ombud senast den 7 april för att kunna förbereda röstlängden.

Anmäl gärna ombud till årsmötet direkt via detta formulär: https://forms.gle/dUGCguTi6rwhGcAP6

Anmälan kan även göras via detta dokument som laddas ned, fylls i och skickas till info@folkrorelsearkivet.se:

Motioner Föreningens stadgar anger att motioner eller annan fråga som ska behandlas vid årsmötet ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet ska därför vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast torsdagen den 30 mars 2023. Motioner sänds via e-post till info@folkrorelsearkivet.se.

Nomineringar Förslag till nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning ska vara valberedningen tillhanda senast torsdagen den 30 mars 2023. Ladda gärna ner denna blankett för att ange nomineringsförslag:

Skicka nomineringsförslag via e-post till info@folkrorelsearkivet.se.

Årsmöteshandlingar skickas ut till de anmälda ombuden i god tid före årsmötet. De publiceras även på Folkrörelsearkivets hemsida: folkrorelsearkivet.se.

Förslag till föredragningslista vid årsmöte med Folkrörelsearkivet i Västerbotten torsdagen den 20 april 2023

Ärende

1. Årsmötets öppnande

2. Parentation

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

4. Godkännande av kallelse

5. Fastställande av föredragningslista

6. Val av mötesfunktionärer

a. Ordförande

b. Sekreterare

c. Justerare tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

8. Revisionsberättelse för 2022

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Disposition av årets resultat

11. Motioner

12. Medlems- och arkivavgifter för 2023

13. Arvoden, reseersättningar och traktamenten för styrelse och revisorer

14. Verksamhetsplan och budget för 2023

15. Val av styrelse

a. Tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)

b. Tre personliga suppleanter (2 år)

16. Val av revisorer och revisorsuppleant

17. Meddelande om auktoriserad revisor och revisorsuppleant

18. Val av valberedning

19. Övriga frågor

20. Mötet avslutas

Folkrörelsearkivet på Berättarfestivalen, 18 till 21 oktober 2022

Berättarcafé, allsång och mycket mer på årets Berättarfestival

I år är det 100 år sedan förbudsomröstningen i Sverige. Om Västerbotten fått bestämma hade det blivit totalt förbud för alkoholförsäljning och drickande. Men så blev det inte. Missa inte Straff eller karameller – berättarcafé om nykterheten i Västerbotten. På Berättarfestivalen i Skellefteå, 19 oktober, kl 14-16. Entrén öppnar kl 13.30. OBS! Evenemanget är gratis men biljett krävs. Vi bjuder på fika!

Du är även välkommen till Folkrörelsearkivets övriga programpunkter:

Handlingar till årsmötet den 19 mars 2022

Här finns handlingarna till Folkrörelsearkivets årsmöte som hålls den 19 mars 2022 i Hörsalen, Nordanå. Handlingarna har även skickats ut till de ombud som är anmälda till mötet.

Årsmöte 19 mars 2022

Det är dags för årsmöte för alla medlemsföreningar i Folkrörelsearkivet i Västerbotten!

Mötet äger rum lördagen den 19 mars i Hörsalen på Nordanå, Skellefteå.

Här nedan kan du ladda ner kallelse med program, föredragningslista, blankett för nomineringsförslag till årsmötet, samt fullmakt för ombud.

Under förmiddagen den 19 mars har du möjlighet att följa med på en guidad tur i våra arkiv på Nordanå. Obs! För att delta i den guidade turen krävs en separat anmälan till Elisabeth Wiklund, elisabeth.wiklund@folkrorelsearkivet.se senast den 11 mars.

Välkommen!

Vinjettbild: Ordförandeklubba från Logen 3805 Framtidens Hopp (Eksträsk, Vindeln) och protokollböcker från Västerbottens idrottsförbund samt Holmsunds hamnarbetaresektion. Foto: Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Handlingar och instruktion till årsmötet

Du som valts till ombud för en av våra medlemsföreningar är välkommen till Folkrörelsearkivets digitala årsmöte 2021. Nedan finns dagordning och handlingar för nedladdning.

OBS! Om texten är liten i någon bilaga – tänk på att du kan zooma in texten för att se bättre.

Årsmötet genomförs via Zoom torsdagen den 25/3 2021. Länk till mötet: https://umu.zoom.us/j/65708236772

(För ytterligare information om Zoom, se nedan.)

Program:

Kl. 18.30 Filmvisning. Arkivarie Susanne Odell presenterar filmen ”Arbetsstugor i Västerbotten” som producerats av Folkrörelsearkivet och Västerbottens museum på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten.

Kl. 19.30 Årsmötesförhandlingarna inleds

Du kommer att kunna koppla upp dig till mötet och prova tekniken redan kl 18.00.

Har du inte använt Zoom tidigare?

Mycket bra instruktioner hittar du i studieförbundet Sensus digitala verktygslåda.

Prova dig gärna fram med Zoom några dagar före mötet. Kanske kan du testa att skapa ett eget möte och koppla upp dig med någon annan? Om det krånglar så kan vi kanske hjälpa dig. Hör av dig till Anna Sténs: 090-71 31 30 eller Lina Vänglund: 073-427 70 11, så gör vi vad vi kan för att hjälpa till.

Årsmöte 19 mars 2022

Det är dags för årsmöte för alla medlemsföreningar i Folkrörelsearkivet i Västerbotten!

Mötet äger rum lördagen den 19 mars i Hörsalen på Nordanå, Skellefteå. Den når du enklast via huvudentrén.

Här nedan kan du ladda ner kallelse, föredragningslista, blankett för nomineringsförslag till årsmötet, samt blankett för anmälan av ombud.

Välkommen!

Information angående coronaviruset

Arkivets verksamhet påverkas och anpassas med anledning av covid-19. Under våren 2021 tar vi därför endast emot bokade besök och leveranser. På Nordanå i Skellefteå pågår även renovering av hissar vilket medför begränsad möjlighet att ta emot större arkivleveranser.

Tänk på följande inför och under ditt besök:

  • Är besöket verkligen nödvändigt eller kan det vänta?
  • Är du fullt frisk? Vid minsta symtom ber vi dig stanna hemma och avboka ditt besök.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Håll avstånd!

Boka ditt besök via e-post eller telefon:

Umeå, e-post: info@folkrorelsearkivet.se eller telefon: 090-71 30 30.

Skellefteå, e-post: skellefta@folkrorelsearkivet.se eller telefon: 0910-880 05.

Kontaktuppgifter hittar du även under fliken ”Kontakt” längst upp till höger på hemsidan.

Har du frågor? Kontakta Anna Sténs, e-post: anna.stens@folkrorelsearkivet.se; Tel: 090-71 30 31.

Sidan uppdaterad: 2020-12-20