Orderstopp till Bokbinderiet

På grund av hög arbetsbelastning tar vi inte emot några nya beställningar till bokbinderiet. Stoppet gäller fram till 31 december 2023.