Begränsad åtkomst till tidningslägg i Umeå

Just nu har vi begränsad tillgänglighet till tidningsläggen i Umeå. Det beror på fuktskada i en vägg som nu håller på att åtgärdas. Under tiden arbetet med detta pågår, är främst tidningsläggen under rubriken ”Övriga lägg och lösa tidningar” otillgängliga (se listan nedan).

Västerbottens-Kuriren finns fortfarande tillgänglig med några enstaka undantag. När det gäller Västerbottens Folkblad är de äldsta läggen tillgängliga medan utgivningen mellan 1946–1976 är otillgängliga under tiden renoveringsarbetet pågår.


Otillgängliga tidningslägg – enstaka år:

Västerbottens Folkblad 1946–1976
Västerbottens-Kuriren 1995–1996

Otillgängliga tidningslägg – alla år:
(ur kategorin Övriga lägg och lösa tidningar)

Aftonposten
Arbetarens Vän
Arbetarepolitiken
Ares
Dagposten
Dagsposten
Dala-Demokraten
Folkets Dagblad
Fritt folk
För frihet och rätt
Jordbrukarnas föreningsblad
Landet fritt
Månads- och Programblad IOGT Västerbotten
Nationell tidning
Nordsvenska Dagbladet
Norra Westerbotten
Norrbottens Folkblad
Norrlands Tidningar
Norrländska Missionsbladet
Nykterhets Basunen
Riksposten
Samefolkets Egen Tidning
Skellefteå Nya Tidning
Skellefteåbladet
Svaret
Svensk Botten
Svensk Lösen Flygblad
Sverige Fritt
Sverige-Tyskland
Tidens Röst
Tyska Röster
Umeå Nya Tidning
Umeåbladet
Ungsvenska lösen
Vägen Framåt
Västerbottens Nyheter
Wästerbottens Nyheter

Läs mer om tidningsläggen under fliken ”Våra samlingar”: Dagstidningar – Folkrörelsearkivet i Västerbotten (folkrorelsearkivet.se), där tipsar vi även om de digitaliserade dagstidningar som finns att komma åt via Kungliga bibliotekets hemsida.