Skellefteås första IOGT-loge

Den första IOGT-logen i Sverige bildades 1879 i Göteborg och fick namnet IOGT-logen nr. 1 Klippan. År 1882 bildades Skellefteås första IOGT-loge nr 125 Adlercreutz. Ordningsnumret talar om för oss i vilken ordning logerna bildats. Vår IOGT-NTO förening 125 Skellefteå, som fortfarande är aktiv, är alltså den ursprungliga första logen och var den 125:e logen som bildades i Sverige.

Carl Herman Engelbrekt Bäckström var den stora drivande kraften bakom bildandet och genomdrivandet av IOGT:s stora framfart i Skellefteå. Han var till yrket föreståndare på kronohäktet. Det var då beläget på Sunnanå. Man kan lätt misstänka att hans engagemang för ett nyktert leverne måste ha vuxit fram med det han fick bevittna och erfara i sin yrkesroll. Han var också ett föredöme när det gällde den demokratiska idén. Alla skulle känna sig välkomna i logerna. Gamla, unga, män och kvinnor. I logerna fick man en röst som räknades när man blev medlem. CHE insåg också att det var viktigt att starta loger i närområdena, inte bara centrala staden. Man hade ju inte så stora möjligheter att ta sig till möten som låg mil bort.

Carl Herman Engelbrekt Bäckström, eventuellt tillsammans med hustrun Kristina Katarina Persdotter (uppgift om vem kvinnan på bilden är saknas). Foto Carl Franke. Skellefteå museum.

Man kan inte skriva om IOGT utan att berätta lite om det fantastiska Ordenshuset, också kallat Godtemplarhuset eller Boston (kärt barn har många namn!) som låg i korsningen Kanalgatan – E4:an i Skellefteå, där MAX nu ligger. Där byggdes den ståtliga och stora byggnaden upp år 1886. Dessvärre brann byggnaden delvis ner och man fick ta nya tag igen. Man hade redan från början tänkt sig en byggnad som inrymde teater, men det var inte ekonomiskt möjligt. Snart insåg man dock att det var en nödvändighet för att kunna fortsätta ta emot teatersällskap. 1911 stod utbyggnaden klar tack vare de insatser medlemmarna i logen kunde bidra med. Byggnaden revs 1962. Ritningar från 1911 finns att skåda i Ordenhusdirektionen 125, Skellefteås arkiv på Folkrörelsearkivet. 

Ordenshuset på Kanalgatan 50, vid rivningen 1962. Foto Enar Sundling/Skellefteå museum.
Mannekängsuppvisnig på Ordenshuset. Höstens och vinterns aftontoaletter vias här av fru Eva Andersson, fru Gunnel Östensson, fru Lisbeth Björkman, fru Stina Lundin, fru Ulla Britt Fohlman, fröken Margret Wennersten och fru Marta Lindberg. Kläderna som visades kom från Lindbergs damekipering. Foto: Nordsvenska Dagbladet/Skellefteå museum.

Det här är en förkortad version av Elisabeth Wiklunds artikel ”Några av demokrations pionjärer – Nykterhetsrörelsen” publicerad i Skelleftebygden nr 1 2022 (Skelleftebygdens lokalhistoriska förenings tidning). Här kan du läsa hela artikeln : Skellefteåbygden

Vinjettbild: Från IOGT:s ordenshus, även kallat Boston, 1/3 1936. Foto: Abel J Tjernlund/Skellefteå museum.