Villa Utsikten

Ur Gotthard Öbergs personarkiv.

Gotthard Öberg (1916-1994) var i många år ordförande i Västerbottens SAC-distrikt och en av initiativtagarna till rekonstrueringen av den lokala syndikalistiska organisationen i Umeå (Umeå LS). Hans personarkiv finns bevarat på Folkrörelsearkivet, och innehåller bland annat forskningsunderlag till boken ”Genombrottet” som handlar om Flottningskonflikten i Västerbotten på 30-talet och handlingar rörande till exempel hyresstrejken och kampen om dungen på Ålidhem. Här finns också ett spännande material om bebyggelsen på Hamrinsberget i Umeå, främst angående ett hus kallat Villa Utsikten: fotografier, kartor och ett skriftligt intervjumaterial mm. Nedanstående uppgifter är hämtade från ett utkast som handlar om villan, skrivet av Gotthard Öberg.

Enligt uppgifter i Gothard Öbergs arkiv uppfördes 1908 ett större tvåvåningshus på tomten ”Frideborg” på Hamrinsberget i närheten av Umeå lasarettsområde. Det var konditorn Thure Melander, född 1883 i Skellefteå, som lät bygga huset som förutom bostadsutrymmen gav plats för konditori- och caférörelse. Villan som erbjöd god utsikt över Öbacka med omnejd fick namnet Villa Utsikten.  Efter några år flyttade Thure Melander in till Umeå stad med sin caférörelse och startade musikhandel där. Villa Utsikten såldes den 11 februari 1918 till G.A. Granberg från Gunnarn, vilken i sin tur hyrde ut huset till en partikamrat; Johan Forslund (med familj). Från den här tiden finns annonser i VF där man kan se att Villa Utsikten betecknas som föreningshus, här hölls enligt uppgift olika möten och föredrag och huset var betydande för utvecklingen av föreningslivet i Umeå på denna tid.

Forslund skall ha haft en röd flagga hissad på huset, för att markera att Villa Utsikten var ”ett centrum för den revolutionära och socialistiska andan i Umeå”. Under 1918 och efterföljande år kom finska flyktingar över Bottenviken och vissa av dem skall, vägledda av flaggan på taket, ha fått en tillfällig hjälp av Johan Forslund på Villa Utsikten. Efter några år flyttade Forslund med familj, och därefter hyrde en Charlotta Sundberg lokalerna av Granberg för att ha café och matservering där. Huset brann ned under 1920-talet.

Karta över Byggnader på Hamrinsberget, utifrån 1937-års stadskarta
Karta över byggnader på  Hamrinsberget, utifrån 1937-års stadskarta. För utförligare info, se kursiverad text nedan. Klicka på kartan för större bild.

 

annons ur VF år 1918, Villa Utsikten till salu
Annons från VF 1918: Villa Utsikten till salu. Klicka på annonsen för större bild.

 

 

 

 

 

På stadskartan från 1937 har Gotthard Öberg placerat ut Beronius villa och Villa utsikten utifrån de uppgifter han hunnit samla om bebyggelsen på Berghem. 

Hus A. Benämndes Beronius ”Berghem” = Jägm. G. Beronius första hus.
Hus B. var G. Beronius senare byggda villa (stod kvar 1959)
Hus C. Var ett lasarettshus med bostad för gårdskarlen och några sjukhusbiträden samt lasarettets snickeriverkstad.
Hus D. var lasarettets gamla ladugård, stall, svinhus, vagnslider.
Hus F. var lasarettets nya ladugård. Grisslakt förekom varje vecka på norra sidan om huset.
Hus G. Var lasarettets ”Röntgen” enligt 30-talets språkbruk.
Hus H. var lasarettets ”Reumatiken”.
Hus K. byggdes som bostäder för sjuksköterske-elever, elevhem på 40-talet. Har sedan använts för andra ändamål.
Hus U. ”Villa Utsikten”.

Vinjettbild: John Forslund med sin äldsta dotter. Troligtvis vid entrén till Villa utsikten. Fotograf okänd. Foto: Gotthard Öbergs arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten