Begränsad service i Umeå vecka 22 och 23

Just nu är hela personalgruppen i Umeå sysselsatt med att ordna och förteckna Umeå lottakårs arkiv – en intressant kvinnorörelse som var delaktig i allt från luftspaning till flyktingmottagning under andra världskriget. Under de två kommande veckorna kan vi därför vara lite svåra att nå på telefon. Du som vill komma och forska eller lämna in material är välkommen att via e-post, info@folkrorelsearkivet.se, boka in ditt besök vecka 24 eller senare.

Folkrörelsearkivets personal som ordnar arkiv.