Västerbotten förr & nu

Nu kan du bli medlem i föreningen Västerbotten förr & nu! Medlemskapet kostar 200 kr per år, och som medlem stöder du arbetet med framtagning av nättidskriften Västerbotten förr & nu som är gratis och tillgänglig för alla! Som stödmedlem får du varje kvartal ett e-postat medlemsblad med information om nättidskriften, föreläsningar, utställningar och andra aktiviteter som kan vara av intresse.

Läs mer om medlemskap här: https://nattidskriftenvasterbotten.se/bli-medlem/

I redaktionen för nättidskriften Västerbotten förr & nu sitter representanter från bland annat Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Skellefteå museum och Skogs- och samemuseet i Lycksele. Nättidskriften synliggör vår nordliga del av landet och publicerar löpande under året en mängd intressanta artiklar samlade under ett för året utvalt tema. För 2023 har redaktionsgruppen valt tema barn & ungdom, men artiklar i andra spännande ämnen ges också utrymme under året!

Här hittar du nättidskriften: https://nattidskriftenvasterbotten.se/